Signalenbundel 2018

Hierbij de officiële bekendmaking van de signalenbundel 2018.

Voor de 6de keer bundelden Gentse praktijkwerkers structurele problemen die sectoroverschrijdende oplossingen vragen, om er samen met beleidsactoren aan te kunnen werken. De sociale grondrechten vormen het uitgangspunt van het Lokaal Welzijnsbeleid in Gent. Het signaleren is daar een onderdeel van. Welzijn gaat immers over het volwaardig participeren van mensen aan de diverse domeinen van het maatschappelijk leven.

De werkgroep signalen biedt met deze signalenbundel een instrument om samen actie te ondernemen zodat de sociale grondrechten en professionele hulp toegankelijk worden voor iedereen.

Signaleren is gericht op een betere integrale werking van de hulpverlening om zo te zorgen voor een verbetering van de sociale omstandigheden waarin (potentiële) cliënten zich bevinden: financiële situatie, woonsituatie, (geestelijke) gezondheid, intermenselijk contact, werksituatie,…. Het is gericht op het voorkomen of verergeren van problemen. Er is aandacht voor het zoeken van verbanden tussen individuele en maatschappelijke factoren. Immers, allerlei maatschappelijke, politieke, juridische, e.a. factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan van problemen van individuele mensen. Als hulpverlener -zij het een maatschappelijk werker, een opbouw-, een jeugd- of een gezondheidswerker - werk je binnen de grenzen van ‘het systeem’ om de leefwereld van cliënten te verbeteren. Lees meer over het proces van structureel signaleren op www.beleidssignalen.be.

De Signalenbundel 2018 is dus een open uitnodiging tot dialoog en samenwerking aan oplossingen die het verschil maken voor de Gentse burgers. Laten we samen kansen blijven creëren voor iedereen o.b.v. signalen die uit het welzijnswerkveld werden opgepikt. Het is meteen ook een oproep om de gesignaleerde problemen samen ten gronde aan te pakken zodat er echte oplossingen komen.

Om de opvolging van de signalen in goede banen te leiden doen we een oproep om aan ons door te geven als je actie onderneemt rond bepaalde signalen. Zo kunnen we de acties bundelen en terugkoppelen naar de signaalaanbrengers. Per beleidsthema volgt iemand de toegewezen signalen op. Deze persoon bundelt de informatie en betrokken Gentse partners, en houdt de opvolging van de signalen bij. Nieuw! Alle betrokkenen kunnen de signalen met de stand van zaken raadplegen via de online tool www.beleidssignalen.be/signalen2018. De signalenbundel staat ook op de agenda van het gezamenlijk forum van het Lokaal Welzijnsbeleid. Via rondetafelgesprekken activeert het forum de opvolging van signalen. Op die manier is de overstap van signaleren naar het nemen van beleidsbeslissingen eenvoudiger.