Signaalcoördinator welzijn voor onderwijs

Signaalcoördinator Liesbeth Moers verzamelt vanuit het domein onderwijs alle persoon- en situatieoverstijgende knelpunten en problemen.

Signaalcoördinator
In de dagelijkse praktijk vangt u allerlei waardevolle signalen op. Door deze structurele problemen die om een sectoroverschrijdende oplossing vragen samen met partneroranisaties te signaleren, maken we vraagstukken, afstemmingsproblemen en tekorten in het Gentse welzijnsveld zichtbaar. De signaalcoördinator voor het domein onderwijs verzamelt alle signalen vanuit het domein onderwijs.

Deze signalen worden op de Werkgroep Signalen behandeld. De werkgroep ondersteunt het proces van beleidsgericht signaleren over organisaties heen naar overheden en besturen. Na analyse van het signaal stimuleert de werkgroep aanbevelingen en/of verbeteradviezen.

Hoe een signaal melden?
Via dit formulier kan je een signaal melden.

Opvolging signalen
Signalenbundel 2018
De opvolging kan per signaal gevolgd worden via de website http://www.beleidssignalen.be/2018/signalen-2018

Meer info
Meer informatie rond het signalenbeleid Gent en de lijst van signaalcoördinatoren kan je terugvinden op
www.beleidssignalen.be