Knelpunten welzijn in onderwijs signaleren - algemeen

Ervaar je binnen onderwijs een domeinoverschrijdend, structureel knelpunt of probleem rond welzijn? Meld dit aan de signaalcoördinator.

Ervaar je binnen het veld onderwijs een domeinoverschrijdend, structureel knelpunt of probleem rond welzijn? Dan kun je dit melden aan de signalencoördinator.

Een signaal is een terugkerend persoons- en situatie-overstijgend probleem, knelpunt, tekort en/of behoefte, dat in contact met uw doelgroep en aanverwante sectoren regelmatig terugkomt en een structurele oplossing vraagt over alle organisaties van de werkgroep heen.alle domeinoverschrijdende knelpunten en problemen rond welzijn.

Voor Gent worden deze signalen verzameld door Liesbeth Moers van Onderwijscentrum Gent.

Meer weten of een signaal melden?