Actieplan Operatie proper - Mooimakers

Mooimakers biedt scholen de mogelijkheid een actieplan op te stellen om het zwerfvuil op hun terreinen aan te pakken.

Doe mee en ontvang een beloning!

Operatie Proper is de naam van het project waarbij Mooimakersscholen en verenigingen een duwtje in de rug wil geven om in actie te komen voor meer openbare netheid, bv. op en rond de eigen terreinen. Mooimakers is het Vlaamse initiatief van OVAM, Fost Plus en VVSG, en wil Vlaanderen bevrijden van zwerfvuil en sluikstorten. Ze bieden de mogelijkheid om een actieplan op te stellen en hiermee aan de slag te gaan. Op het einde van het schooljaar krijgen jullie dan een beloning voor jullie uitgevoerde acties.

Hoe zit het in elkaar?

De deelname van de gemeente of intercommunale aan dit project is de eerste noodzakelijke voorwaarde. Zij zullen namelijk de opvolging verzorgen van Operatie Proper. Zij zjin ook jullie eerste aanspreekpunt eens jullie van start zijn gegaan! Nog niet àlle gemeenten of afvalintercommunales nemen deel. Maar wel al heel veel! Download hier de lijst van deelnemende gemeenten en kijk na of jouw gemeente er tussen zit. Neem jouw gemeente niet deel? Dan kan je vrijblijvend deelnemen. Je kan dan wel een actieplan samenstellen maar helaas heb je dan geen kans op die beloning achteraf. Of misschien kan je eens polsen bij je gemeente of ze alsnog willen deelnemen? ;-)
Doet jouw gemeente of afvalintercommunale mee en wil je als school of vereniging deelnemen? Dan zijn er enkele stappen die je moet doorlopen via de online module.

Je vult een korte vragenlijst (max. 15 vraagjes!) in om een zicht te krijgen op wat jullie al doen in de strijd tegen zwerfvuil. Wil je de vragen graag op voorhand even doornemen? Dat kan. Download hier de vragenlijsten voor lagere scholen, middelbare scholen en groepen en verenigingen.
Op basis van je antwoorden, krijg je concrete actiepunten voorgesteld waar jullie mee aan de slag kunnen. Enkele van die actiepunten zijn verplicht omdat ze volgens ons makkelijk zijn om uit te voeren, andere kan je zelf kiezen.

De actiepunten die je hier aanduidt, vormen automatisch samen jullie actieplan. Dit actieplan dienen jullie in en komt bij de gemeente of afvalintercommunale terecht. Zij zullen dit goed- of afkeuren en ook de voortgang samen met jullie opvolgen. Jullie ontvangen hier een mailtje over en het actieplan is ook terug te vinden als jullie aanmelden op onze website bij 'mijn account'.
Op het einde van het schooljaar rapporteren jullie over de acties die jullie hebben uitgevoerd en dan kunnen jullie de beloning in ontvangst nemen!

​Voor wie? Voor scholen, verenigingen en groepen die gemotiveerd zijn om de handen uit de mouwen te steken voor propere eigen terreinen en een mooiere buurt.

Meer informatie vind je op de website.