zomerscholen

Zet mee je schouders onder de Gentse zomerscholen!

Zet mee je schouders onder de Gentse zomerscholen!

Onderwijscentrum Gent zoekt partners om samen zomerscholen te organiseren tijdens de zomer van 2021.

Waarom zijn zomerscholen nodig?
Omdat heel wat leerlingen nu al kampen met leerachterstand. Twee maanden zomervakantie dreigt die achterstand te vergroten, zeker bij kinderen in een kwetsbare situatie. Dat willen we voorkomen, en daarvoor hebben we jou nodig!

Dankzij zomerscholen krijgen kinderen en jongeren een extra duwtje in de rug en verschijnen ze sterker aan de meet van het nieuwe schooljaar. We willen Gentse zomerscholen opzetten die zoveel mogelijk kinderen en jongeren bereiken met een educatief aanbod dat het midden houdt tussen 'schools' en 'ontspannend'. Het doel is rijke en brede leerervaringen aan te bieden die hen sterken in hun schoolse traject. Om dit te organiseren hebben we de expertise van jou en je team nodig, vanuit de eigenheid van je organisatie.

Interesse?

Op woensdag 19 mei organiseren we van 14.00u tot 15.30u een online infosessie, via MS Teams (de link ontvang je later)

  • Wat? We lichten onze Gentse aanpak van de zomerscholen toe én willen te weten komen welke rol jij en jouw team in dit verhaal kunnen opnemen.
  • Hoe? Jouw rol kan twee vormen aannemen:
  • Je werkt een educatief aanbod uit voor tien volle dagen voor een aantal groepen (zomerklassen) van telkens een tiental leerlingen. Je vertrekt hiervoor vanuit het DNA van je organisatie. Je organiseert je activiteiten tussen 5 juli en 27 augustus en ontvangt daarvoor een subsidie van 45 euro per leerling, per dag.
    Ondanks de korte organisatietijd, hopen we dat je dit binnen het ruimere kader van de Gentse Zomerscholen kunt doen, zodat er een stevig aanbod ontstaat voor onze Gentse kinderen en jongeren die hier nood aan hebben.
  • Je neemt een rol op in het verrijkingsaanbod dat we opzetten voor scholen die een pedagogisch zomeraanbod uitwerken. Ook zij zullen aanwezig zijn op de infosessie. Het is de bedoeling dat we hen partners aanreiken met relevant aanbod: jouw aanbod dus in de vorm van artistieke en culturele activiteiten, workshops, bewegingsactiviteiten, etc. Dit kan hun veeleer 'schoolse' zomerschoolaanbod breder en rijker maken.
  • Inschrijven doe je via deze link. Om al een eerste zicht te krijgen op jouw aanbod, vind je bij de inschrijving een korte vragenlijst. Op die manier kunnen we alvast mogelijke partners voor de Gentse zomerscholen, op kort en middellange termijn, in kaart brengen.