Vormingssessies rond extremisme, radicalisering en polarisering

Ondersteuning op school nodig rond extremisme, polarisering en radicalisering? Deze 5 vormingssessies helpen je op weg!

Team EXPO-R en Onderwijscentrum Gent willen met deze 5 sessies leraren en scholen ondersteunen:

 

1. Radicalisering, ook in jouw school? Preventief en positief aan de slag met de preventiepiramide.
Door: Johan Deklerck,
https://www.johandeklerck.be/

30 september 2021 – 9u-12u 

Radicalisering, polarisering, extremisme, … het zijn thema’s die in snel tempo een dwingende plaats veroverd hebben in de samenleving en binnen de schoolmuren. Scholen en leerkrachten krijgen hier plots de erg moeilijke nieuwe opdracht in te zetten op een preventieve aanpak rond dit thema, leerlingen zoveel mogelijk leerkansen te bieden en te helpen integreren in onze samenleving.
In deze lezing staan we kort stil bij radicalisering in relatie tot een gewortelde diversiteit. Van daaruit wordt gezocht naar een aanpak binnen de klas en de school aan de hand van de preventiepiramide Deklerck, Acco 2011), een wijd verspreid, wetenschappelijk onderbouwd instrument voor de ontwikkeling van een positief en integraal preventiebeleid en de aanpak van polarisering en radicalisering op school. Aansluitend gaan we praktisch aan de slag in kleine groepen rond het gebruik van de piramide binnen jouw klas en school.

 

2. Polarisering en sociale media
Door: Marjan Verplancke, Hannah Arendtinstituut

25 november 2021 – 9u-12u


Polarisatie. De term duikt als maar vaker op. Maar hoe werkt dat dan? Hoe kunnen kleine frustraties grote conflicten creëren? En ligt de oplossing in het midden? Iets om over na te denken. Want misschien begint de oplossing daar wel, bij kritisch nadenken...
En wat met online polarisering en disconnectie in stedelijke context? In deze tijden zien we veel frustratie online. Maar hoe moeten we deze interpreteren en moeten of kunnen we hier al dan niet op reageren? Kortom, hoe kunnen we creatief en doeltreffend met de ambiguïteit en ambivalentie van online gedrag en online denken omgaan? Een set van aanbevelingen rond het inschakelen van ICT in kader van integratie en burgerschap in stedelijke context, met specifieke focus op de uitdagingen van disconnectie en polarisering, tracht hierop een nieuw licht te schijnen.

 

 

3. Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging: de geschiedenis van de wereld van morgen.
Door: Rik Coolsaet, emeritus hoogleraar UGent

8 februari 2022 - 13u-16u

Meer dan een decennium geleden peilde “Geschiedenis van de wereld van morgen” het diepe ongenoegen met de bestaande orde, in de grote omgeving van de wereldpolitiek en in de kleine omgeving van het dagelijks leven. Woelige tijden zouden aanbreken. Zo gebeurde.
In “Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging” maakt Rik Coolsaet opnieuw de balans op, op zoek naar de polsslag van de samenleving waarin de stroomversnelling van de afgelopen decennia ons heeft gebracht.
Dit is een geschiedenis van het heden, in het licht van gisteren, met het oog op morgen.

 

4. Complottheorieën & fake news
Door: Uit de marge

24 maart 2022 - 13u - 16u

Jongeren worden vandaag overspoeld met informatie en voelen zich niet altijd verbonden met de maatschappij of (h)erkend. Hierdoor neigen ze mee te gaan in complottheorieën en fake news, en zo onbereikbaar of onherkenbaar te worden. In deze workshop leer je wat een complot is, welke invloed het heeft op jongeren, wat het onderscheid is tussen fake news en echt nieuws, hoe je op uitspraken van jongeren kan reageren, wanneer je je zorgen moet maken en hoe je kan ingrijpen. Doelgroep: vrijetijdsorganisaties die op vrijwillige basis werken met kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.

 

5. Uitwisselingsmoment

13 mei 2022 – 13u-16u

In deze laatste sessie zetten we in op uitwisseling en reflectie.  Het delen van ervaringen, kennis en moeilijke (complexe) vraagstukken kan lastige situaties openbreken en nieuwe perspectieven binnen brengen. Het biedt deelnemers zuurstof, inspiratie en goesting om verder de vele uitdagingen in een schoolcontext en daarbuiten samen aan te gaan.
Naast het uitwisselen staan we ook stil bij het voorbije traject en bekijken we samen de mogelijkheden voor de toekomst.