Stad Gent begeleidt kwetsbare gezinnen om kleuters vaker in klas te krijgen

De Stad Gent investeert 45.000 euro in een project om kleuters van kwetsbare gezinnen frequenter in school te krijgen.

De Stad Gent investeert 45.000 euro in een project om kleuters van kwetsbare gezinnen frequenter in school te krijgen. Drie inloopteams zullen 90 gezinnen uit de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham, Brugse Poort en UZ-Nieuw Gent-Steenakker intensief informeren en begeleiden.

De leerplicht in ons land start voorlopig nog steeds pas vanaf 6 jaar, maar ook (jonge) kleuters hebben veel baat bij school lopen. Toch gaat zo’n 3 procent van de Vlaamse kleuters onvoldoende naar school. In Gent is dat 6 procent van de 3.051 4-jarigen en 5,2 procent van de 3.101 5-jarigen. Vergelijkbare cijfers vinden we in Antwerpen en Oostende (respectievelijk 6 procent en 5,3 procent van de 4-jarigen en 5,6 procent en 5,9 procent van de 5-jarigen).

Dertig gezinnen per wijk

Om hier verandering in te brengen zet Onderwijscentrum Gent in op een voorschools traject in de wijken Sluizeken-Tolhuis-Ham, Brugse Poort en UZ-Nieuw Gent-Steenakker. De Stad Gent investeert 45.000 euro in het project, 15.000 euro per wijk. Het project gaat in november van start en loopt een half jaar (vóór, tijdens en na de aanmeldingsperiode voor kleuterscholen).

De drie inloopteams Kind en Preventie Gent, Reddie Teddy en De Sloep zullen dertig gezinnen per wijk intensief begeleiden via onder meer huisbezoeken, individuele ondersteuning, groepssessies rond school lopen en een scholenbezoek op maat. Dat gebeurt telkens in samenwerking met de scholen in de wijk.

Kleuterparticipatie is méér dan ingeschreven zijn op een school. Het gaat over voldoende aanwezig zijn. Leerlingen hebben hier op lange termijn veel bij te winnen, en daarom wil ik hier de komende jaren nog meer op inzetten en dat zeer gericht doen.' 

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Intensief begeleidingstraject

De focus ligt op kwetsbare gezinnen waarvan het oudste kind voor het eerst naar school gaat. Voor deze groep ouders is een intensief begeleidingstraject een meerwaarde. Het gaat over gezinnen met een beperkte kennis over onderwijs en een grote afstand tussen de thuis- en de schoolcultuur.

Cruciale schakel in dit project zijn de partners, de inloopteams. Een inloopteam biedt ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen in een moeilijke leefsituatie.  Met het nieuwe project en met de hulp van de inloopteams investeren de Stad Gent en Onderwijscentrum Gent in verdere stappen om nog meer kleuters van kwetsbare gezinnen vaker de klas in te krijgen.

Drie cruciale dimensies

Wat betreft kleuterparticipatie in het algemeen, focust Onderwijscentrum Gent op drie cruciale dimensies: de inschrijving, een warme overgang en de aanwezigheid op school. Via onder meer scholenbezoekrondes worden ouders aangemoedigd hun kleuter in te schrijven. Daarna wordt samengewerkt met tal van partners om de overgang naar de klas vlot te laten verlopen. Ook de blijvende aanwezigheid in de klas is belangrijk. Bij herhaaldelijke afwezigheden worden ouders telefonisch gecontacteerd of doen brugfiguren een huisbezoek.

Lees hier meer over de maatregelen in Gent rond kleuterparticipatie