Onderwijscentrum Gent - Lekker(s) op school

Slotevent Lekker(s) Op School

Twee schooljaren lang experimenteerden we op acht Gentse scholen met betaalbare, gezonde en duurzame maaltijden. Ontdek de resultaten!

Lege en ongezonde brooddozen op school, ze zijn niet uit het nieuws weg te slaan. Maar hoe pak je dat aan op school? Twee jaar lang liep het onderzoeksproject 'Lekker(s) Op School' op acht Gentse scholen. Ze experimenteerden met verschillende scenario’s voor betaalbare, gezonde en duurzame maaltijden. Schrijf je in voor het slotevent en kom te weten wat de experimenten ons leerden.

Lekker(s) Op School is onderzoeksproject in samenwerking met HIVA-KU Leuven, HOGENT, Dienst Lokaal Sociaal Beleid, Dienst Kinderopvang, Dienst Aankoop en Logistiek (FM), Onderwijscentrum Gent, Tabor vzw en Brooddoosnodig (Enchanté vzw).

Op het slotevent komen zowel de deelnemende scholen als de onderzoekers aan het woord. Ze komen de resultaten van het project voorstellen en gaan daarover met de deelnemers in gesprek. Daarna kun je kiezen uit vijf workshops.

Voor wie?

Schoolteams van Gentse scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … in onderwijs en verschillende partnerbeleidsdomeinen zoals welzijn en kinderopvang.

Programma

12.30-13 uur - Onthaal - markt

13-14.15 uur - Plenum

Openingswoord door Evita Willaert, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid en Outreachend Werk en door Rudy Coddens, schepen van Sociaal beleid & Armoedebestrijding, Gezondheid & Zorg, Seniorenbeleid en Financiën

Voorstelling Project Lekker(s) Op School door Ruth Inslegers (Dienst Lokaal Sociaal Beleid) en Joke Blomme (Onderwijscentrum Gent)

Voorstelling van het onderzoek met als focus effecten en aanbevelingen op school-, Lokaal, Vlaams en Federaal niveau door Celine Mertens (HOGENT), Evelien Storme en Emilie Franck (KU Leuven) 

14u15 – 15u45 - Parallelsessies

Maak een keuze uit deze 5 sessies:

16-17 uur - Panelgesprek ‘armoedebestrijding – voeding’  

Gezonde en betaalbare voeding op school is één van de vele hefbomen die scholen kunnen gebruiken om de cirkel van kansarmoede te doorbreken. Maar zij kunnen dit niet alleen, en vaak duikt in discussies het spanningsveld op tussen hun kern- en de neventaken. In dit slotpanel gaan we in op het concept ‘Samen school maken’, en hoe netwerken met partners uit verschillende sferen (onderwijs, welzijn, cultuur, gezondheidszorg, …) scholen kunnen ondersteunen om hun kerntaak – kwaliteitsvol onderwijs – effectiever te vervullen.

Panel: Prof Ides Nicaise (HIVA KU Leuven), John De Plecker (Onderwijs Vlaanderen, Leerplicht), Saïda Sakali (Koning Boudewijnstichting), Rudi Friedrichsen (vzw Krijt, ervaringsdeskundige) - moderator Sanne Baeck

17 uur - Receptie