transfair

Slotconferentie Transfair

Op dinsdag 3 december vindt de slotconferentie van Transfair plaats. Wil je weten wat de 7 betrokken scholen gedaan en geleerd hebben?

TRANSFAIR - samen werken aan een geslaagde onderwijsloopbaan voor derdelanders

Ben jij bezig met onderwijsloopbaanbegeleiding en de studiekeuze van leerlingen? Begeleid je leerlingen en hun ouders bij de overgang naar het secundair onderwijs of de stap van de eerste naar de tweede graad secundair? Dan is de slotconferentie van TRANSFAIR iets voor jou.

Sinds de zomer van 2018 loopt het project TRANSFAIR, met middelen van het Europees Fonds voor Asiel en Migratie (AMIF). De onderwijsloopbaan van derdelanders (inwoners met niet-EU-nationaliteit) verloopt vaak moeizaam, zeker tijdens de overgang van basis naar secundair of de stap van de eerste naar de tweede graad secundair. Ze komen niet altijd op de meest geschikte plek in het onderwijs terecht, wat gevolgen heeft voor hun latere onderwijsloopbaan en professionele carrière.

Om dat aan te pakken, heeft TRANSFAIR een veranderingstraject opgezet met 7 Gentse scholen uit het basis- en secundair onderwijs, die onder begeleiding van het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent), Onderwijscentrum Gent en de HoGent aan de slag zijn gegaan.

Door ervaringen uit te wisselen, tools te ontwikkelen en methodieken uit te denken en uit te proberen, hebben de deelnemende scholen actief gewerkt aan een bewuster en krachtiger studiekeuzeproces, waarin ook de ouders en de leerlingen zelf een prominente plaats hebben.

Op de slotconferentie van 3 december kom je meer te weten over wat we uit het project hebben geleerd, vertellen de deelnemende scholen op diverse en interactieve manieren over hoe ze hun deelname aan het project hebben beleefd en aangepakt, en vertellen we graag ook wat meer over wat de toekomst brengt. Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd in Gent, opent de dag.

Ben je benieuwd geworden? Schrijf je dan zeker in. Dat kan via deze link. Stuur deze mail ook zeker door naar collega's die mogelijk interesse hebben. Met vragen kun je terecht bij Steven Delarue (steven.delarue@stad.gent).