Richtlijnen afsluiten schooljaar/proclamaties

Scholen bepalen zelf binnen de maatregelen wat haalbaar is en doenbaar is om dit schooljaar nog alle leerlingen weer naar school te krijgen.

Richtlijnen afsluiten schooljaar/proclamaties 

Jaarafsluitingen en proclamaties zijn een onlosmakelijk onderdeel van de tijd op school en verdienen dus hun plaats in de schoolorganisatie. Daarom mogen scholen zelf bepalen, binnen de maatregelen en wat haalbaar en doenbaar is om dit schooljaar nog alle leerlingen hiervoor weer naar school te laten komen. Voor het organiseren van jaarafsluitingen, proclamaties of andere groepsbijeenkomsten moeten zij zich strikt aan de maatregelen houden die opgelegd zijn door het MB van 5 juni 2020 en de communicatie van de Vlaamse Overheid op 16/06/2020.

Samenkomst in groepsverband

Deze maatregelen bepalen dat algemene activiteiten waaronder jaarafsluitingen en proclamaties tot 1 juli mogen doorgaan als zij beperkt worden tot en met 100 personen en in georganiseerd verband verlopen mét een meerderjarige toezichthouder of begeleider.  Vanaf 1 juli worden algemene activiteiten met maximaal 200 personen toegelaten. Overnachtingen in of op terreinen van de school (tenten) zijn niet toegestaan in de maand juni.

Respecteren veiligheidsvoorschriften

Scholen moeten bij de organisatie van deze activiteiten steeds alle belangrijke hygiënemaatregelen respecteren. Ook moet de veiligheidsafstand maximaal gerespecteerd worden. Alle klasbubbels moeten intact gehouden worden met uitzondering voor het secundair onderwijs: daar is de klas op te splitsen in contactbubbels van maximaal 14 leerlingen en moet de anderhalvemeter tussen volwassenen en kinderen + 12 jaar gevolgd worden.

Ouders en risicogroepen

Ouders zijn niet toegelaten op het terrein van de school en zijn dus uitgesloten als deelnemer bij activiteiten op school. Voor risicogroepen moeten er extra voorzorgen genomen worden (Dragen van mondmasker moet verplicht worden of niet toelaten).

Gebruik van mondmaskers

Kleuterschool: leerlingen van de kleuterschool hoeven geen mondmasker te dragen. Neus- en mondbescherming voor personeelsleden is sterk aanbevolen bij contact met andere volwassenen. 

Lagere school: Leerlingen van de lagere school hoeven geen mondmasker te dragen. Voor het personeel wordt het dragen van een masker of elk ander veilig alternatief wel sterk aangeraden als de veiligheidsafstand niet kan worden gegarandeerd. 

Secundair onderwijs: Het wordt sterk aanbevolen voor zowel het personeel als voor alle leerlingen om de mond en de neus te bedekken met een masker of een veilig alternatief. In het secundair onderwijs kunnen leerlingen het mondmasker tijdelijk niet dragen op grond van bijvoorbeeld medische aandoeningen of tijdens pauzemomenten en sportactiviteiten.

Aandachtspunten voor een veilige organisatie: 

Hou ook zeker bij de organisatie van groepsbijeenkomsten rekening met volgende aandachtspunten en tips:

 • Openluchtactiviteiten hebben de voorkeur. Zorg voor 10m2 per persoon.
 • Communiceer duidelijk de basisvoorwaarden (afstand houden, hand- en hoesthygiëne, wat te doen bij ziektesymptomen).
 • Voorzie handgel aan de ingang.
 • Ventileer ruimtes zo goed mogelijk. 
 • Activiteit per klas organiseren of een aantal klasgroepen binnen beschikbare ruimte zodat "bubbels" gerespecteerd blijven.
 • Serveer geen versnaperingen of alcoholische dranken.
 • Werk met inschrijvingen en tijdslots. Beperk de duur van de bijeenkomst.
 • Voorzie coördinatie/onthaal door personeel om alles in goede banen te leiden en voor de naleving van de voorwaarden.
 • Voorzie verschillende toiletzones en poets voldoende.
 • Plan later in het jaar een schoolevent voor de leerlingen en ouders en kondig dit al aan.
 • Gebruik de website van de school en/of de gepaste sociale media voor beeldfragmenten, filmpjes, reportages, blog, verslag…

Het is niet verplicht om een proclamatie te organiseren.

Voor verdere vragen over inname openbaar domein, kan u hier terecht. Hier voor schoolstraten of evenementen