Pilootproject geeft leerlingen voor het eerst praktijkervaring als bewakingsagent

Een pilootproject geeft 80 leerlingen van het 7de jaar ‘Veiligheidsberoepen’ de kans om kennis te maken met de job van bewakingsagent.

Het nieuwe pilootproject ‘Bewaking op de werkvloer’ geeft 80 leerlingen van het 7de beroepsjaar ‘Veiligheidsberoepen’ van GO! Lyceum Gent en IVV Sint-Vincentius Gent voor het eerst de kans om kennis te maken met de dagelijkse beroepsrealiteit van een bewakingsagent.

Op maandag 21 oktober werd een engagementsverklaring ondertekend door het Onderwijscentrum Gent, GO! Lyceum Gent, IVV Sint-Vincentius Gent en de private beveiligingsfirma’s Securitas, Seris Security en Trigion. Voor het eerst krijgen de leerlingen de kans om het beroep van bewakingsagent van dichtbij te leren kennen, op de werkvloer van de klanten van Securitas, Seris Security en Trigion.

Meer dan een rondleiding

De leerlingen zullen er in de praktijk ervaren wat het is om bewakingsagent te zijn. Let wel, ze zullen niet alles mogen doen wat van een bewakingsagent verwacht wordt, want ze beschikken nog niet over de noodzakelijke licenties. Maar het gaat om méér dan alleen een rondleiding. De leerlingen toetsen er de theorie aan de praktijk aan de hand van een casusvraag die ze ter plekke oplossen met de hulp van hun mentor (de verantwoordelijke van de bewakingsfirma op de bedrijfssite). Ze zullen er observeren en actief meedenken.

Voor het eerst kunnen de leerlingen op de werkvloer kennismaken met bewakingsbedrijven en hun klanten. Ze lossen een concreet probleem op en krijgen een realistisch beeld van de jobinhoud, wat helpt bij het maken van een goede beroepskeuze.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Tekort aan personeel

‘Bewaking op de werkvloer’ streeft naar een sterke wisselwerking tussen onderwijs en de private beveiligingssector. Dat is belangrijk voor zowel leerlingen, scholen als bedrijven. De realiteitszin van de leerlingen neemt toe, zodat ze bewuster voor de job kiezen. Het project komt ook de kwaliteit van de sector ten goede, die kampt met een tekort aan gekwalificeerd personeel. De sector hoopt met dit project op een betere instroom van goed opgeleide en gemotiveerde bewakingsagenten.

Dit is een voorbeeldproject, zoals we er in de toekomst nog meer zullen zien dankzij het Arbeidspact. Het Arbeidspact brengt onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar. Dat is goed voor onze jongeren, onze scholen en onze bedrijven. Er is plaats voor elk talent.

Bram Van Braeckevelt , schepen van Werk en Sociale Economie

Doelstellingen

Voor het eerst gaan Gentse jongeren dus op observatiestages. Op langere termijn mikt het project op volwaardige stageplekken bij private beveiligingsfirma’s. Daarvoor moeten echter eerst het federaal reglementair kader en de modaliteiten worden aangepast. Denk maar aan het mogelijk maken van tijdelijke licenties in functie van stages.

Skills Navigator

Onderwijscentrum Gent ondersteunt het project ‘Bewaking op de werkvloer’, dat past binnen Skills Navigator. Dit Europese Interreg-project streeft naar een optimale match tussen arbeidsvraag en -aanbod. Skills Navigator is gefinancierd binnen het Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. De Provincie Oost-Vlaanderen cofinanciert de inzet van de Stad Gent in dit project.