Overzicht activiteiten Onderwijscentrum Gent

Ook in deze bijzondere corona-tijden blijven we hard werken en ondersteunen we de scholen, onderwijsprofessionals en ouders.

Overzicht (extra) initiatieven Onderwijscentrum Gent

Ook het Onderwijscentrum Gent neemt heel wat (extra) initiatieven in deze bijzondere corona-tijden. Uiteraard blijft onze huidige werking - telewerkendgewijs - aan de slag en bereikbaar. Zo is onze Opvoedingswinkel telefonisch en per e-mail bereikbaar elke weekdag tussen 9u en 13u. En ook onze brugfiguren, de medewerkers van de bredeschoolwerkingen en collega's van het Team Onderwijsontwikkeling zijn dat. 

Nieuwe informatie over onze initiatieven kan je hier raadplegen of op de Facebookpagina van het Onderwijscentrum Gent. Op deze overzichtspagina bundelen we het engagement van Onderwijscentrum Gent in deze bijzondere tijden. Dit wordt geregeld aangevuld met nieuwe acties.

Website educatief materiaal scholen

Op deze pagina kan je een overzicht terugvinden waar je als school terecht kan voor educatief materiaal, nu de lessen niet 'live' kunnen plaatsvinden. Dit is een 'levend' geheel, dit wordt dus continu aangepast en aangevuld. 

Website educatief materiaal ouders
Op deze webpagina bundelen we het aanbod voor ouders: waar kunnen ouders terecht als ze het even niet meer weten, waar kunnen ze terecht voor een luisterend oor? En  leuke én interessante tips waarmee we ouders en opvoedingsverantwoordelijken inspireren. 

Gratis laptops en tablets basisonderwijs

Omdat niet elk gezin een laptop of computer heeft, stellen Onderwijscentrum Gent en Digipolis Gent gratis laptops en tablets ter beschikking voor leerlingen uit het basisonderwijs in kwetsbare situaties. Zo hebben we 678 extra toestellen verdeeld naar de scholen om uit te lenen aan gezinnen zonder toestel thuis. 

Ondersteuning heropstart scholen met noodopvang 

We ondersteunen de basisscholen met extra ruimte en begeleiders bij het realiseren van de noodopvang voor de jongste Gentenaars. Voor de noodopvang die de scholen niet kunnen organiseren, zetten we een buurtgebonden aanbod op met focus op oudste kleuters en de leerjaren van het lager onderwijs die vanaf 15 mei nog geen les krijgen op school. 

1500 knutselpakketten Brede School

Het was paasvakantie voor iedereen. Daarom verdeelden Brede School en de brugfiguren 1500 spelpakketten uit aan de meest kwetsbare kinderen. Ook drie opvangplaatsen in Gent (doortrekkersterrein Drongensesteenweg, Reno aan de Rigakaai en het Inloopcentrum aan de Pannestraat) kregen een aantal pakketten. 

Online huiswerkbegeleiding 

Veel leerlingen krijgen nu schooltaken via online leerplatformen en dat is niet voor iedereen even makkelijk. Vrijwilligers van het uitgebreid project 'hulp bij huiswerk op de computer' zullen leerlingen nu online wegwijs maken op die platformen. Scholen, brugfiguren, CLB of welzijnsorganisaties kunnen leerlingen hier aanmelden. Vrijwilligers kunnen zich nog altijd melden via e-mail.   

Aanbod brugfiguren:

Als ouder kan je bij de brugfiguur op de school van je kind terecht voor een luisterend oor maar ook bij hulp bij het afstandsleren of de schoolse organisatie in deze periode. Er is niets dat je als ouder niet kan vragen aan een brugfiguur. Samen met de schoolteams doen ze hun uiterste best om ook alle schoolkinderen uit een kwetsbare situatie te bereiken.   

Extra pakketuren voor scholen zonder brugfiguur 

In scholen zonder brugfiguur voorzien we extra contacturen van teamleden die reeds werkzaam zijn op school. Zo kan er meer ingezet worden op ondersteuning voor en contact met kinderen en jongeren die moeilijk bereikbaar zijn. Hier wordt 50 000 euro voor vrijgemaakt. 

Expertise trajectbrugfiguren 

De trajectbrugfiguren staan paraat om hun expertise te delen bij het bereiken van kwetsbare kinderen en gezinnen. Hulpvragen in dat verband kunnen via deze weg gesteld worden.

Trajectbrugfiguren werken zoals altijd op vraag van de school, op maat, tijdelijk en ondersteunend. Wanneer er vragen zijn met betrekking tot het pedagogische, verwijzen we door naar onze collega’s bij de pedagogische begeleidingsdiensten. Ook zorgen we steeds voor afstemming met onze collega’s van de CLB’s.

Zorgen voor een veilige schoolomgeving

Om de heropstart van de scholen in veilige omstandigheden te organiseren, ondernemen we de nodige veiligheidsvoorschriften. We voorzien mondmaskers aan leerkrachten die in Gent lesgeven en leerlingen in het secundair onderwijs. De schoolconsulenten doen concrete voorstellen om de aankomst- en vertrekstromen van ouders en kinderen veilig te laten verlopen. En er kunnen dranghekkens gereserveerd worden om dat goed te organiseren. 

Uitgebreid aanbod Opvoedingswinkel

De opvoedingswinkel is nu dagelijks telefonisch via 09 323 55 10 en per e-mail (opvoedingswinkel@stad.gent) bereikbaar tussen 9u en 13u. Ook avondgesprekken zijn mogelijk. 

Ontwikkelen in Diversiteit, platform UGent:

Raadpleeg ook de nieuwe webpagina www.ontwikkelenindiversiteit.be eens, een initiatief van UGent in samenwerking met het team Onderwijsontwikkeling. Vind interessante blogposts over leerlingen in kwetsbare situaties tijdens en na de coronacrisis met advies en inspiratie voor onderwijsmakers. 

Blog Burger Boef Brede School

De Bende van Burger Boef (Brede School) pakt elke dinsdag uit met filmpjes op hun blog. 

 

Hiernaast ondersteunden we onder meer ook bij de organisatie van de noodopvang op Gentse scholen, volgden we de impact op de aanmeldingsperiode voor het basis- en secundair onderwijs op, capteerden we signalen van gezinnen in een kwetsbare situatie...