Organisatie noodopvang gaat van start

De voorziene noodopvang gaat van start vanaf maandag 18 mei

Organisatie noodopvang gaat van start

Stad Gent ondersteunt de Gentse scholen bij het realiseren van de noodopvang tijdens de coronacrisis. Samen zetten we onze schouders onder de opvang van onze kinderen. De voorziene noodopvang gaat vanaf maandag 18 mei van start op drie locaties en wordt tweewekelijks herbekeken op basis van de actuele noden. 

Scholen verantwoordelijk

De scholen zijn en blijven verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang. De stad Gent ondersteunt daarom de scholen met extra begeleiders en/of ruimte. Stad Gent heeft een budget voorzien van 75 000 euro om meer ruimtes beschikbaar te maken. Dat budget kan gaan naar de logistieke kosten die verbonden zijn aan het gebruik van een externe locatie. Een bijkomend budget van 100 000 euro gaat naar de kost van extra medewerkers voor opvang. Ook kunnen scholen extra begeleiders vragen aan de Stad om bij te springen in de noodopvang in de eigen schoolgebouwen. De focus ligt dan op de opvang van kleuters, omdat zij meer nood hebben aan een verblijf in een vertrouwde, aangepaste omgeving met bekende gezichten. De scholen die begeleiding gevraagd hebben, worden gecontacteerd met meer informatie door Onderwijscentrum Gent

Extra noodopvang in vier deelgemeenten

Voor de noodopvang die niet door de school kan worden georganiseerd, voorziet de stad een buurtgebonden aanbod voor de noodopvang. Daarbij ligt de focus op de oudste kleuters en de leerjaren van het lager onderwijs die vanaf 15 mei nog geen les krijgen op school. Op dit aanbod hebben de voorbije dagen heel wat scholen al ingetekend.

De eerste ronde gaat door vanaf maandag 18 mei tot en met 29 mei. Deze extra noodopvang zal op basis van de huidige vraag van Gentse scholen georganiseerd worden in drie Gentse deelgemeenten: Gentbrugge, Zwijnaarde en Drongen. Tweewekelijks wordt het aanbod van begeleiders en locaties voor de noodopvang herbekeken. Zo kan er rekening gehouden worden met eventuele wijzigende leerlingenaantallen en veiligheidsvoorschriften opgelegd door de Veiligheidsraad. 

Contact

Onderwijscentrum Gent contacteert alle betrokken scholen en directies en bezorgt hen de nodige info. Ouders kunnen met vragen terecht bij de betrokken school.

Voor vragen kunnen scholen terecht via dit e-mailadres: onderwijscentrum.communicatie@stad.gent

Als uw school een extra vraag heeft voor noodopvang, kan u dit laten weten door te mailen naar onderwijscentrum.communicatie@stad.gent. Vermeld daarbij voor hoeveel kinderen u noodopvang wenst, over welke leerjaren het gaat, hoeveel begeleiders u nodig hebt en wie de contactpersoon op school is met vermelding van het mobiel nummer en e-mailadres.