Operatie Geslaagd Podcasts

Vanaf dit najaar lanceren we inspirerende podcasts. Vanuit verschillende invalshoeken geven we inspiratie en tips voor je eigen werking.

Operatie Geslaagd podcasts

Nog te veel jongeren verlaten het Gentse onderwijs zonder kwalificatie. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met tal van partners. Onder de vlag Operatie Geslaagd zetten we samen in op meer gekwalificeerde uitstroom.

Na twee boeiende edities van de Actiedag Operatie Geslaagd gooien we het dit jaar over een andere boeg. Vanaf dit najaar lanceren we een reeks inspirerende podcasts. In elke Operatie Geslaagd podcast gaan we op zoek naar hoe we samen met jongeren, ouders, scholen en andere partners het verschil (kunnen) maken. We buigen ons vanuit verschillende invalshoeken over de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer jongeren een kwalificatie behalen en een zo kansrijk mogelijke toekomst tegemoet gaan?

Met de podcasts richten we ons tot schoolteams van Gentse secundaire scholen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn, jeugd, cultuur en vrije tijd.

Kortom: ben je begaan met de leerloopbaan van onze jongeren en op zoek naar inspiratie en tips voor je eigen werking? Beluister dan de Operatie Geslaagd podcasts.

Meer info volgt binnenkort.

Wat?

 

 

 

 

Vanaf dit najaar lanceren we een reeks inspirerende podcasts. In elke Operatie Geslaagd podcast gaan we op zoek naar hoe we samen met jongeren, ouders, scholen en andere partners het verschil (kunnen) maken.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat meer jongeren een kwalificatie behalen en een zo kansrijk mogelijke toekomst tegemoet gaan? 

Waar?  

Online

Voor wie?

We richten ons tot de schoolteams van Gentse secundaire scholen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn, jeugd, cultuur en vrije tijd.

Meer info over 'vroegtijdig schoolverlaten' vind je hier