Onderwijscentrum Gent wint voor de 2e keer Europees Talenlabel

Met onze website 'functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs' scoorden we bij het Europees Talenlabel.

Functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs. Met deze website sleepte Onderwijscentrum Gent voor de tweede keer, de tweede plaats in de wacht van het Europees Talenlabel. Het is een website vol tips en tools voor leerkrachten en scholen die de meertaligheid en de thuistalen van hun leerlingen actief willen inzetten bij het leerproces in de klas en op school. 

Lof van de jury 

Het project is het werk van het team Onderwijsontwikkeling binnen Onderwijscentrum Gent met Daria Ashurova, Ayse Isçi en Steven Delarue als drijvende krachten. De jury van het Europees Talenlabel 2020 beloonde het project met de tweede prijs omdat het twee hiaten opvult in wat er al bestaat rond meertaligheid in onderwijs. Waar er voor het basisonderwijs al veel materiaal bestaat rond het actief inzetten van meertaligheid, was dat voor het secundair amper het geval. Daarnaast is er ook nog maar weinig materiaal rond functioneel meertalig leren, het didactisch benutten van de meertaligheid van leerlingen. Via een lerend netwerk met leraren uit Gentse secundaire scholen ontwikkelde Onderwijscentrum Gent verschillende materialen zoals een kijkwijzer voor leraren, een checklist voor beleidsondersteuners en verschillende lesfiches.  

Tweede keer winst 

Ook in 2016 was Onderwijscentrum Gent al een van de winnaars van het Europees Talenlabel. Net als nu haalden we in 2016 de tweede plaats met het boek ‘Meertaligheid: een troef’, geschreven door Sara Gielen en Ayşe Işçi. In het boek wordt de thuistaal van meertalige kinderen nadrukkelijk in de verf gezet als een troef in de klas, door middel van tal van didactische tips, verwijzingen naar ontwikkeld en bestaand materiaal, en een bijbehorende dvd met praktijkvoorbeelden. 

Europees Talenlabel 

Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Als winnaar van het Europees Talenlabel 2020 ontving Onderwijscentrum Gent een trofee, een certificaat en een geldprijs van zeshonderd euro. 

Surf naar de website Functioneel meertalig leren in het secundair onderwijs