Aanmelden secundair

Nieuw inschrijvingsdecreet on hold

Het nieuwe inschrijvingsdecreet staat voorlopig 'on hold'. Meer nieuws volgt zo snel mogelijk via onze website en die van de Stad Gent.

Het nieuwe inschrijvingsdecreet staat 'on hold' door een belangenconflict ingediend door de Franse gemeenschapscommissie. Daarom wordt het decreet voorlopig (nog) niet in deze vorm ingevoerd. Dat betekent dat steden en scholen zelf moeten bekijken of ze digitaal aanmelden of niet. Het Lokaal Overlegplatform Gent (LOP) zit zo snel mogelijk samen met de schooldirecties om afspraken te maken rond digitale inschrijvingen. Deze maand nog moet er meer duidelijkheid hierover komen. Hou de website over aanmelden secundair in de gaten!