Mis het vormings- en netwerkmoment rond armoede niet!

Brugfiguur Tine vertelt over de zin en het nut van het vormings- en netwerkmoment in het kader van de 'Dag van verzet tegen armoede'. 

Vandaag kan niemand nog de ogen sluiten voor het toenemende aantal kinderen dat opgroeit in een kwetsbare situatie. Eén ding is zeker: als school kun je dit probleem niet alleen de baas. Gelukkig moet dat niet: tal van welzijnsorganisaties delen graag hun expertise over armoede met het onderwijsveld. Bijvoorbeeld op de netwerkdag op 18 oktober. In de voormiddag heb je keuze uit verschillende workshops, bijvoorbeeld over hoe je een goed hulpverleningsgesprek met ouders voert, hoe je omgaat met signalen van armoede op school, hoe je als school een bewust kostenbeleid voert... In de namiddag kies je ofwel voor een wandeling in Gent Noord of Gent Zuid en maak je kennis met de welzijnsorganisaties uit de buurt, ofwel voor een uitwisselingstafel waar je je wijk nog beter leert kennen aan de hand van een casus. 

Onbekend is onbemind 

Tine Schuurmans is brugfiguur bij VBS De Mozaïek in de multiculturele buurt Sluizeken-Tolhuis-Ham-Dok en heeft dagelijks te maken met gezinnen in een kwetsbare situatie. Tine: “Er bestaan heel veel initiatieven waar mensen terechtkunnen voor hulp. Het grote probleem is dat de gezinnen ze niet kennen, en voor ons als school zijn er ook steeds nieuwe ontdekkingen te doen op het vlak van partners die ondersteunend werken rond armoede. We kunnen niet van leerkrachten verwachten dat ze de sociale kaart door en door kennen. Maar als brugfiguur wil ik wel de hulporganisaties in de schoolbuurt kennen zodat ik die info kan delen met het schoolteam en de ouders.” 

Direct resultaat 

Vorig jaar nam Tine deel aan het vormings- en netwerkmoment in het kader van de 'Dag van verzet tegen armoede'. Tine: “Ik heb die dag verschillende OCMW-medewerkers ontmoet, mensen waarmee ik al gemaild had maar nog nooit in levenden lijve had gezien. Het was fijn om een gezicht te kunnen plakken op al die namen en elkaar beter te leren kennen. We hebben toen bezorgdheden met elkaar gedeeld die we nooit via mail zouden bespreken. Concreet heb ik nadien een mama van een van onze leerlingen benaderd waarvan ik niet wist dat ze hulp kon gebruiken. Dat was dankzij een van de OCMW-medewerkers die me daar die middag attent op maakte. ” 

Verschillende visies 

Ook over de uitwisselingstafels is Tine enthousiast: “Het is verhelderend om met meerdere partners een case te bespreken en verschillende visies te horen, want hoe ruim je ook wil denken, soms mis je een bepaald perspectief. Ik herinner me dat we het toen hadden over de lange wachtlijsten voor sociale woningen. Dat is een pijnpunt waar verschillende partijen mee te maken hebben en die voor veel gedeelde frustratie zorgt. Het doet deugd om te weten dat je niet de enige bent die worstelt met dat probleem. Die verbondenheid motiveert om samen aan de kar te trekken en daadwerkelijk iets te veranderen. Tot slot is het ook goed om ervaringsdeskundigen aan het woord te horen, want zo lang je zelf niet in armoede leeft, blijft het moeilijk om te beseffen wat dat écht is.”