Onderwijscentrum Gent

Lokaal aan de slag met diversiteit en discriminatie in onderwijs

Hoe kun je discriminatie en racisme tegengaan, en lokaal werk maken van een krachtig en positief diversiteitsbeleid op school?

Op dinsdag 16 november 2021 organiseren we samen met VVSG en ORBIT vzw een studiedag die inzichten wil aanreiken rond die vragen - zowel gericht naar scholen en leerkrachten als naar mandatarissen en medewerkers lokale besturen.
De studiedag vindt plaats in Gent, en koppelt een plenair programma in de voormiddag aan tal van boeiende workshops over diverse onderwerpen in de namiddag.