Lessen in de buitenlucht worden toegelaten onder voorwaarden

Openluchtlessen zijn mogelijk in de nabije schoolomgeving en verplaatsingen daar naar toe met de (klas)groep zijn toegelaten

De Gemeentelijke Corona-Coördinatiecel (GCC) nam een besluit omtrent het toelaten van de buitenklassen in Gent.

Dit standpunt is bepaald op basis van het ondertussen genomen ministerieel besluit en laat lessen in de buitenlucht toe onder voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn afgestemd met het GCC en de politie en zijn als volgt:

  • Openluchtlessen zijn mogelijk in de nabije schoolomgeving (bv. het buurtpark) en verplaatsingen daar naar toe met de (klas)groep zijn toegelaten
  • Dit steeds onder begeleiding van minstens 1 volwassene (leerkracht, kinderbegeleider,…)
  • De (klas)groep telt maximum 20 personen
  • De social distancing-richtlijnen worden nageleefd (1,5m afstand tav elkaar)
  • Indien mogelijk is de (klas)groep herkenbaar door bv. het dragen van fluo-hesjes
  • In navolging van artikel 6 van het MB van 23 maart 2020 zijn het personeel en alle leerlingen vanaf de leeftijd van 12 jaar ertoe gehouden zijn om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief

Om de leerkracht toe te laten zich bij deze activiteit te legitimeren is hiervoor een standaard-attest opgemaakt (zie documenten).
Dit laat de schooldirectie toe om aan de leerkracht een attest mee te geven bij dergelijke activiteit.