Gentse zomerscholen

Er komt in Gent een aanbod aan zomerscholen. Momenteel zoeken we hiervoor naar vrijwilligers met pedagogische ervaring.

Vrijwilligers gezocht voor 9 zomerscholen

Er komt in Gent deze zomer een aanbod aan zomerscholen. Momenteel gaat het over 9 zomerscholen. Dit aantal kan nog verder evolueren. Hiervoor zoeken we vrijwilligers met pedagogische ervaring, die zich mee willen engageren om de zomerscholen in Gent tot een succes te maken. Lees hier ook het persbericht

Periode zomerscholen

De meeste zomerscholen zullen doorgaan van maandag 17 augustus tot en met vrijdag 28 augustus. Enkel de Zomerschool Brede School wijkt hiervan af (een week in juli, en een week in augustus).

Zomerscholenaanbod 

Hieronder kan u een zo volledig mogelijk overzicht van het aanbod terugvinden. 

Gebruik de pijltjes van uw toetsenbord en scrol naar rechts om het volledige overzicht te zien. 

Naam zomerschool

Inrichter

Aantal vestigingen

Aantal zomerklassen + doelgroep

School-overschrij-dend?

Inhoud

Periode

Zomerschool Brede School

Onderwijscentrum Gent

8 zomerkampen in 7 Gentse wijken

VOLZET

Alle leerjaren van het basisonderwijs (6 kampen van 30, 5 dagen), ook voor het buitengewoon basisonderwijs (2 kampen van 20, 5 dagen)

(equivalent van 11 zomerklassen)

Ja, netover-schrijdend

Breed ontwikkelend, met focus op taal

6/07-10/07 (3 kampen)

17/-21/08 (5 kampen)

Meer info: Zomerkampen 2020

Contact: Nathalie Van Lier0491083757

Zomerschool Expeditie 9000

Stedelijk Onderwijs Gent

Steunpunt Diversiteit en Leren

Basisschool Toverberg

Basisschool Mandala

Basisschool Tovertuin

VOLZET

6 zomerklassen, 2 per vestigingsplaats

3de, 4de, en 5de leerjaar basisonderwijs 

Ja, maar focussend op leerlingen in het stadsonderwijs

Breed ontwikkelend, met focus op taal

17/08-28/08

Contact: Kristien Coppenholle0476760138

OKAN-Zomerscholen

4 OKAN-scholen

HTISA (Holstraat) 

KTA-GITO Groenkouter

Toren Van Babel

VISO Mariakerke

12 zomerklassen, HTISA (4), Groenkouter (3), Toren van Babel (3) en VISO Mariakerke (2)

Anderstalige nieuwkomers

Focus op leerlingen van de 4 deelnemende scholen

Breed ontwik-kelend, met focus op remediëring NT2

17/08-28/08

Contact OKAN HTISA: Katrien Vanommeslaeghe0472880737

Contact OKAN KTA-GITO Groenkouter: Fay Lootens0476768907

Contact OKAN Het Spectrum: Tamara Rosseel, 0485111667

Contact OKAN VISO: Sarah Verdonck048468149

Zomerschool Lucerna

Lucerna-college

1 (de school zelf)

7 zomerklassen, alle leerlingen secundair onderwijs en OKAN

Focus op leerlingen van de eigen school

Remediëring leerinhouden in diverse vakken

10/08-21/08

Contact: Özkan Cetin, 0484148065

Zomerschool 'Leerplek Brede School’

Onderwijscentrum 

Locaties in 2 wijken (Sluizeken Tolhuis Ham en Geeraard De Duivelsteen)

2 zomerklassen, gericht op alle leerjaren secundair onderwijs, die een vakantietaak of ter voorbereiding herexamen; eventueel verdieping vakken via online cursussen

Ja

Remediëring leerinhouden en voorbereiding volgend schooljaar

17/08-28/08

Contact: Nathalie Van Lier0491083757

Zomerschool HTISA

HTI Sint-Antonius

de school zelf (Holstraat)

2 zomerklassen, voor leerlingen 1ste graad en kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs

Focus op leerlingen van de eigen school

Remediëring en brede vorming

17/08-28/08

Contact: Katleen Immesoete, 0478575273

Zomerschool Provincie

PBD Provinciaal Onderwijs

Campus Henleykaai

2 zomerklassen, bedoeld voor leerlingen uit het secundair onderwijs en OKAN

Focus op leerlingen van het provinciale net

Remediëring en brede vorming

17/08-28/08

Contact: Youri Vande Sande, 0478904316

Youth Start

Youth Start vzw

Balen-Magazijn (Getouwstraat) 

1 zomerklas, bedoeld voor leerlingen die volgend jaar de school verlaten, maar nog op zoek zijn naar wat ze nadien gaan doen (studeren, werken, ondernemen?

Ja, open voor schoolverlaters uit alle netten

Oriëntering: wat wil ik na het secundair onderwijs, wat zijn mijn talenten en competenties?

17/08-28/08

Contact: Philip Knaeps, info 02 313 33 00

Meer info: Summerschool

Fyxxi

Educentrum vzw

Krijgslaan 38, Gent

1 zomerklas, gericht op de 1ste graad secundair onderwijs en kinderen die de overstap maken naar het secundair onderwijs

Ja, open voor leerlingen uit alle netten

Breed ontwikkelend en voorbereidend op volgend schooljaar via een aanbod STE(A)M

17/08-28/08

Contact: Isabel Allaert0499157516

Meer info: Fyxxi

TOTAAL

9 zomer-scholen

16 vestigingen

 44 zomerklassen

550 a 600 kinderen en jongeren

Rol Onderwijscentrum Gent

De Stad Gent wil een zo ruim mogelijk aanbod aan zomerscholen ondersteunen, om aan zoveel mogelijk leernoden en -vragen tegemoet te komen. Maar daarnaast willen we een aanbod dat ruimer is dan ‘remediërend’ leren in de klas. Dit moet een breed ontwikkelend, en vooral ook ontspannend aanbod zijn. Ook voor kinderen die remediëring of voorbereiding op een volgend schooljaar nodig hebben, is het immers vakantie.

Daarom bieden we de inrichters van zomerscholen ons bredeschoolaanbod- en netwerk aan, om dit inhoudelijk goed vorm te geven. Daarnaast binnen we ook ondersteuning op het vlak van ruimtevragen, vragen naar vrijwilligers, vragen naar toeleiding, enzovoort.

Naast ondersteuner is het Onderwijscentrum ook zelf aanbieder van een zomerschool, via haar zomerkampen die georganiseerd worden door Onderwijscentrum Gent (Brede School). 

Gentse visie op de zomerscholen

Kinderen en jongeren die in een kwetsbare situatie opgroeien, hadden door de coronacrisis een verhoogd risico op leerachterstand. Dat risico is ontstaan, doordat sommige leerlingen ondanks de vele inspanningen van leerkrachten, brugfiguren... tijdens de ‘lock down’ moeilijk of niet werden bereikt. Niet alle kinderen hebben thuis zomaar internettoegang, een stille leerplek of de nodige pedagogische ondersteuning.

Om tijdens de zomervakantie een pedagogische ‘terugval’ zoveel mogelijk te voorkomen, voorzien we een aanbod aan zomerscholen in Gent. Daarvoor tekende het Onderwijscentrum Gent in samenwerking met een aantal partners, die reageerden op een oproep in de Regiegroep Onderwijs Gent, in op de Vlaamse oproep ‘COVID 19-zomerscholen’. Ook andere organisaties dienden een aanvraag in.

De focus van de Vlaamse oproep is sterk gericht op cognitief leren en ‘schoolse’ remediëring. In Gent zien we het aanbod evenwel ruimer dan enkel ‘remediërend leren’. Dit moet een breed ontwikkelend, en vooral ook ontspannend aanbod zijn. Ook voor kinderen die remediëring of voorbereiding op een volgend schooljaar behoeven, is het immers vakantie.

De missie van het partnerschap Gentse Zomerscholen - het verband dus tussen de diverse zomerscholen op het grondgebied van de stad Gent, dat mee gebruik maakt van het ondersteunings-aanbod van het Onderwijscentrum Gent - is dan ook dat we ‘samen zorgen voor een kwalitatief, leerrijk, breed ontwikkelend en ontspannend pedagogisch zomerscholenaanbod in Gent.’

Informatie voor de zomerschoolinrichters zelf

Wat kan het Onderwijscentrum Gent voor u doen?

Het Onderwijscentrum Gent neemt ten aanzien van alle zomerscholen die op het grondgebied van de stad Gent worden georganiseerd een ondersteunende rol op.

Van de inrichters wordt verwacht dat ze alle noodzakelijke stappen zetten om hun respectievelijke zomerschool op een kwalitatieve manier te organiseren. Ze zijn in eerste instantie dus zelf verantwoordelijk om een geschikte locatie en voldoende personeel te voorzien, een pedagogische aanpak uit te werken, een lerend en ontspannend programma te realiseren voor de leerlingen, en om in voldoende toeleiding te voorzien.

Hier kan u de uitgebreide informatie terugvinden over de ondersteuning die Onderwijscentrum Gent kan bieden. Kort samengevat is dat:

  • Administratieve begeleiding, onder meer door de aanvragen te clusteren, en de benodigde administratie naar Vlaanderen te stroomlijnen (enkel voor inrichters die in de clusteraanvraag van het Onderwijscentrum Gent zaten);
  • Facilitaire ondersteuning, door mee te zoeken naar geschikte locaties, voor zover dat geen eigen locatie van de inrichter zelf is, en deze mee te helpen realiseren.
  • Personeelsmatige ondersteuning, door mee te zoeken naar (pedagogisch geschoolde) begeleiders, aanvullend bij de leerkrachten die door de zomerscholen zelf worden voorzien.
  • Mee organiseren van toeleiding via diverse kanalen, aanvullend bij de toeleiding via de scholen die een zomerschool inrichten
  • Inhoudelijke ondersteuning, door koppeling van de zomerscholen aan organisaties binnen het bredeschoolaanbod, volgens twee modellen
    • MODEL 1: koppeling gespecialiseerde organisaties die het aanbod van de zomerscholen gericht kunnen versterken
    • MODEL 2: opzetten van een namiddagprogramma, buiten de zomerschool, en gekoppeld aan het bredeschoolaanbod van het Onderwijscentrum Gent
  • Financiële ondersteuning, aanvullend bij (eventuele) Vlaamse financiering en voor zover de stedelijke kredieten dit toelaten.’

 

Contact

Algemene vragen dienen gesteld te worden aan de frontdesk:

Onderwijscentrum GentOok telefonisch bereikbaar via: 09 323 50 50

Vragen van de zomerschoolinrichters aan het Onderwijscentrum graag rechtstreeks stellen aan:

Contactpersoon: Eddy Van de Walle,

Ook telefonisch bereikbaar via: 0470 11 70 59

Voor alle vragen om facilitaire, personeelsmatige, communicatieve en inhoudelijke ondersteuning:

Contactpersoon: Anouk Van Den Hende

Ook telefonisch bereikbaar via: 0473 84 48 15