In de kijker: oproepen, projecten & goede praktijken

Op zoek naar recente subsidie- en projectoproepen, goede praktijken en inspirerende projecten? Grasduin gerust in dit actuele overzicht.

Onderwijscentrum Gent wil schoolteams en onderwijsprofessionals verbinden en inspireren. Daarom bieden we hier een overzicht van project- en subsidieoproepen, goede praktijken en inspirerende projecten op het gebied van onderwijs, opvoeding, jeugd en de flankerende beleidsdomeinen. Sommige zijn een initiatief van Onderwijscentrum Gent, andere worden getrokken door externe partners binnen of buiten de Stad Gent.