Communicatie corona - Onderwijscentrum Gent

Onderwijscentrum Gent neemt extra maatregelen tegen verspreiding coronavirus. Volg ook onze Facebook-pagina en lees de FAQ van de Stad Gent.

In het belang van de volksgezondheid neemt de Stad Gent samen met het Onderwijscentrum Gent een reeks extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus 'COVID-19' tegen te gaan. De Nationale Veiligheidsraad verlengde onlangs de maatregelen minstens tot 18 mei. Hierna kan je de concrete maatregelen voor Onderwijscentrum Gent raadplegen.

De algemene richtlijnen zijn: (1) vermijd situaties waar veel mensen samenkomen en (2) verminder contacten tussen gezonde personen en een mogelijk besmette persoon. Nu is volgens virologen hét moment om op deze manier samen de verspreiding van het coronavirus in te dijken.

Voor het Onderwijscentrum Gent betekenen deze maatregelen concreet:

  • De mensen van het Onderwijscentrum Gent blijven telefonisch en per e-mail bereikbaar.
  • Alle evenementen tot voorlopig 18 mei worden geannuleerd.
  • Alle Brede School-activiteiten worden geannuleerd.
  • Niet essentiële vergaderingen en andere professionele bijeenkomsten (met meer dan 10 mensen) gaan niet door.
  • Onze brugfiguren blijven aanwezig op school. Hun focus ligt op communicatie met ouders en in het samen met het schoolteam vormgeven van noodzakelijke dienstverlening .
  • Opvoedingswinkel blijft in deze periode telefonisch en per e-mail bereikbaar tijdens de permanentiemomenten: elke weekdag tussen 9u en 13u. Ook avondafspraken zijn mogelijk. Geplande afspraken worden verplaatst of telefonisch opgevolgd. Telefoon: 09 323 55 10 / E-Mail: opvoedingswinkel@stad.gent / Facebook