Actiedag Operatie Geslaagd 2020

17/11 organiseert Onderwijscentrum Gent een 3de actiedag 'Operatie Geslaagd', met als doel samen inzetten op meer gekwalificeerde uitstroom.

Save the date

Actiedag Operatie Geslaagd 'Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten' 17 november 2020

Nog te veel jongeren verlaten een Gentse school zonder kwalificatie. Om dat aan te pakken, bundelt Onderwijscentrum Gent de krachten met tal van partners. Onder de vlag Operatie Geslaagd gaan we samen de strijd aan tegen vroegtijdig schoolverlaten.

Meer weten over wat je zelf kan doen? Kom dan naar de derde Actiedag Operatie Geslaagd ‘Samen tegen Vroegtijdig Schoolverlaten’. 

Wanneer?

Dinsdag 17 november 2020 van 9 tot 15 uur

Wat?

 

 

 

 

Met interactieve lezingen en praktijkgerichte sessies illustreren we de acties en resultaten van Operatie Geslaagd. Thema’s die aan bod komen zijn spijbelen, partnerschap gezin-school, taal, leerloopbanen, brede leer- en leefomgeving en een autonomieversterkend en verbindend schoolklimaat. We bieden inspiratie en tips voor je eigen werking. Afsluiten doen we met een lunch en netwerkmoment.

Waar?  

De Punt, Kerkstraat 108, 9050 Gentbrugge

Voor wie?

Schoolteams (directie, leerkrachten, …) van Gentse secundaire scholen uit alle onderwijsvormen, stafmedewerkers, beleidsmedewerkers, projectmedewerkers, … binnen onderwijs en onze partnerbeleidsdomeinen werk, welzijn, jeugd, cultuur en vrije tijd.

Het volledige programma en de link om je in te schrijven volgen in september. 

Meer info over Operatie Geslaagd vind je hier