Actiedag Operatie Geslaagd 'Samen tegen vroegtijdig schoolverlaten'

Actiedag

Op 9 mei organiseerde Onderwijscentrum Gent de 2e Actiedag Operatie Geslaagd, met als doel samen inzetten op meer gekwalificeerde uitstroom.

Ruim 130 Gentse onderwijs-, werk- en welzijnsprofessionals namen op donderdag 9 mei 2019 deel aan de tweede Actiedag Operatie Geslaagd, die Onderwijscentrum Gent organiseerde in De Punt in Gentbrugge. Op deze Actiedag deden de deelnemers inspiratie op om samen de strijd aan te gaan tegen vroegtijdig schoolverlaten. Dat gebeurde aan de hand van interactieve lezingen en praktijkgerichte sessies, die ook lieten zien hoe er de afgelopen jaren in Gent samen met scholen en andere partners al intensief rond dit thema is gewerkt.

Laat je inspireren door het programma en de presentaties van deze Actiedag!
Je vindt deze onderaan de pagina.

 • Introductie op de actiedag en Operatie Geslaagd
  Eva Verstraete en Jessie De Naeghel, Onderwijscentrum Gent
 • Keynote l Sociale ongelijkheid in het onderwijs
  Wendelien Vantieghem, onderzoekscoördinator Potential
 • Sessie 1 l Functioneel meertalig leren: wat is het en hoe begin je eraan?
  Daria Ashurova, team Onderwijsontwikkeling, Onderwijscentrum Gent
 • Sessie 2 l Spijbelen: een preventieve aanpak
  Melissa De Bruyker en Christel Van Vreckem, Arteveldehogeschool
  Jessie De Naeghel, team Onderwijsontwikkeling, Onderwijscentrum Gent
 • Sessie 3 l Leermeesterschap als sleutel voor succeservaringen
  Guy Swaegers, Kopspel vzw
 • Sessie 4l Kritische succesfactoren bij implementatie van actieplannen
  Lia Blaton, team Onderwijsontwikkeling, Onderwijscentrum Gent
  Jan De Mets, Steunpunt Diversiteit & Leren
 • Sessie 5 l Werken aan een partnerschap tussen school, leerling en ouders
  Joke Waelput, brugfiguur secundair onderwijs, Onderwijscentrum Gent
  Joline Verniers, schoolpsycholoog, GO! KTA-GITO Groenkouter
 • Sessie 6 l Aanklampend werken: inspiratie en enkele praktijkvoorbeelden
  Hendrik Van Hyfte, Centrum Leren en Werken Gent
  Janne Hoste, vzw aPart
  Hanna Van Coster, Groep INTRO
  William Buts, vzw LEJO
  Ben Van Daele, team onderwijsontwikkeling, Onderwijscentrum Gent
  De poster 'Aanklampend werken is ...' en de bijbehorende kaartjes kunnen aangevraagd worden via ben.vandaele@stad.gent.

Meer info

www.stad.gent/operatiegeslaagd
onderwijscentrum@stad.gent