Aanmeldingsperiode secundair onderwijs gestart

De coronacrisis heeft voorlopig geen invloed op de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs, al wordt een verlenging overwogen.

De coronacrisis heeft voorlopig geen invloed op de aanmeldingsperiode voor het secundair onderwijs in Gent. Die is gestart op 23 maart 2020 en loopt normaal tot 22 april 2020, maar het Lokaal Overleg Platform Onderwijs (LOP) overweegt een verlenging. Ook wordt bekeken welke maatregelen nodig zijn om iedereen, ook wie minder toegang heeft tot digitale media en tools, de kans te geven goed geïnformeerd en op tijd aan te melden.

Ouders van kinderen die volgend schooljaar de overstap maken van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs, kunnen hun kinderen digitaal aanmelden vanaf maandag 23 maart 2020 om 12 uur ’s middags via meldjeaansecundair.gent. Het tijdstip van aanmelden heeft geen impact, zolang het maar binnen de voorziene periode gebeurt. De normale deadline was woensdag 22 april 2020 om 12 uur ’s middags, maar het LOP overweegt om de periode te verlengen.

Extra maatregelen

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben meerdere scholen hun infomoment moeten annuleren. Ook is het voor basisscholen in deze bijzondere omstandigheden niet gemakkelijk om ouders individuele ondersteuning te bieden bij de aanmelding. De Stad Gent bekijkt nu waar er extra ondersteuning nodig is.

We bekijken samen met het Lokaal Overleg Platform welke maatregelen nodig zijn om iedereen – met name ook wie minder toegang heeft tot digitale media en tools – de kans te geven goed geïnformeerd en op tijd aan te melden. '

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Voorlopig blijft de einddatum van de aanmeldingsperiode 22 april 2020. Als de periode eventueel zou verlengd worden, brengt de Stad Gent de ouders en scholen op de hoogte. Ouders die in deze fase meer informatie willen, raadplegen best de websites van de scholen of bellen de secundaire scholen zelf. Uiteraard kunnen mensen met vragen ook terecht bij Gentinfo op het nummer 09 210 10 10 of op www.aanmeldensecundairescholen.gent.

99% krijgt school van eerste keuze

Alle Gentse secundaire scholen en ook een aantal secundaire scholen in naburige gemeenten (Melle, Evergem, Lochristi, Merelbeke, Zelzate, Wachtebeke) gebruiken het aanmeldingssysteem. Vorig jaar meldden in totaal 4.449 kinderen aan. Slechts 41 leerlingen kregen aanvankelijk geen 'ticket'. Ook voor hen werd snel een plek gevonden en uiteindelijk kreeg 99% van de aangemelde jongeren een ticket voor een school van eerste keuze.

Een secundaire school kiezen is een grote stap, niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders. We willen via dit digitale aanmeldingssysteem zoveel mogelijk kinderen een kwaliteitsvolle start bieden op 1 september. We streven daarbij naar gelijke onderwijskansen van elk kind in Gent.

Elisabeth De Schauwer , voorzitster LOP Secundair Onderwijs Gent

Wie kan aanmelden?

Aanmelden kan zowel voor scholen met 1A (getuigschrift basisonderwijs) als met 1B (geen getuigschrift basisonderwijs) en voor het buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 (OV4) type 9, zowel 1A als 1B. Voor alle andere leerjaren of onderwijsvormen is aanmelden niet mogelijk: daarvoor nemen ouders rechtstreeks contact op met de gekozen secundaire school.

Geef meerdere scholen op

Ouders geven best meerdere scholen van voorkeur op in het aanmeldingssysteem. Op die manier is de kans groter dat de Stad een plaats op een school van voorkeur kan toewijzen. De kans bestaat immers dat een school meer aanvragen dan plaatsen heeft. In dat geval worden de beschikbare plaatsen toegewezen via toeval en schoolvoorkeur. Om de sociale mix te garanderen, streeft elke school naar een verhouding van kansrijke en minder kansrijke leerlingen.

Ook voor broers en zussen

Ook broers en zussen van kinderen die al school lopen in een secundaire school en kinderen van schoolpersoneel moeten zich tussen 23 maart en 22 april aanmelden om voorrang te krijgen. Ouders moeten de school aanduiden en aangeven dat ze voorrang broer/zus of personeelslid willen. Hun plaats in die school is dan gegarandeerd.

Staat de school van broer of zus of waar de ouders werken op de voorkeurslijst van de ouder en/of het kind, maar is het niet zijn/haar eerste keuze? Zet de scholen waar het kind graag naar toe wil dan in volgorde van voorkeur. Aangezien een plaats in de school van broer of zus of werkende ouder gegarandeerd is, hoeft de ouder na die school geen scholen meer aan te duiden.

Daarna niet vergeten in te schrijven bij school zelf

Na de aanmeldperiode ontvangen ouders die hun kind hebben aangemeld, een mail met het resultaat. Als het kind een plaats op een school krijgt toegewezen, kunnen de ouders na afspraak met de school het kind inschrijven. De precieze timing van de inschrijving communiceert de school per e-mail of telefonisch aan de ouders. Wie niet of laattijdig inschrijft, verliest de toewijzing voor die school.

Voor alle informatie rond het aanmeldingssysteem voor secundair onderwijs

Facebookgroep waar ouders en scholen ervaringen kunnen delen