Wederzijds wennen

Een warme start in de kleuterklas is belangrijk voor iedereen: kind, ouders en leerkracht.

Elk van deze kernactoren heeft eigen bezorgdheden en noden.

Een instaptraject heeft tot doel:

  • Het welbevinden van kinderen en ouders verhogen, zodat het kind zich emotioneel veilig voelt.
  • Elkaar leren kennen en elkaar wederzijds informeren en adviseren over de aanpak van het kind zodat je goed kan inspelen op het kind en zijn behoeften.
  • Het wederzijds begrip en de waardering tussen school en ouders versterken en zo komen tot goede afspraken en afstemming.
  • Zorgen voor verschillende momenten en vormen van contact tussen school en ouders.

Kijkwijzer en draaiboek

We ontwikkelden samen met kleuterleid(st)ers een kijkwijzer en draaiboek om de wen- en instapmomenten te observeren en vorm te geven.

Tips en goede praktijken