Stem van ouders

In deze proeftuin zetten we in op het smeden van banden met ouders en het aangaan van een dialoog.

We evolueerden van het spreken over ouderbetrokkenheid naar het werken aan een wederkerige ouder-schoolsamenwerking. Dit omdat deze term meer vat op welke wijze we met ouders willen samenwerken.

In de verschillende acties die we opzetten in onze proeftuin, hadden we aandacht voor de stem van ouders. Dit betekent dat we, voor het invullen van het voorschools traject, de inhouden bepaalden op basis van gesprekken met ouders; dat we bij het observeren van wen- en instapmomenten aandacht hadden voor hoe ouders zelf zich hierbij voelen, wat hun noden en vragen zijn. Ouders een stem geven, is noodzakelijk voor een goede ouder-schoolsamenwerking.

Tips en goede praktijken