Samen door de schoolpoort

Samen door de schoolpoort is de Gentse proeftuin die kadert in de AMIF-oproep ‘kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid’.

Proeftuinen kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid

Het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de Vlaamse overheid financierden gedurende een periode van twee jaar (2017-2018) 7 proeftuinen waarin scholen samen met partners experimentele acties rond ouderbetrokkenheid voor de AMIF-doelgroep (derdelanders) opzetten. De verschillende proeftuinen wisselden hun ervaringen uit in een overkoepelend lerend netwerk, begeleid door het expertisecentrum VBJK vzw in samenwerking met Steunpunt Diversiteit en Leren en Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (Universiteit Gent).

Gentse Proeftuin “Samen door de schoolpoort”

Onderwijscentrum Gent coördineerde de Gentse proeftuin. Samen met projectpartner Inloopteam Kind en Preventie, ondersteunden we 7 basisscholen en partnerorganisatiesom werk te maken van een wederkerige ouder-schoolsamenwerking.

In een eerste fase maakten we een uitgebreide omgevingsanalyse (interviews met ouders, interviews met partnerorganisaties, focusgroepen met leerkrachten, individuele analyses per school). Op basis hiervan ontwikkelden we een actieplan. In 2017-2018 gingen we over tot actie:

  • professionalisering: vormingen en uitwisselingstafels
  • professionalisering: coaching
  • schaduwen in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham
  • instaptraject
  • voorschools traject
  • scholenbezoekronde
  • registratie en stappenplan bij afwezigheden
  • stem van ouders

Tips en goede praktijken

Op deze webpagina’s vind je fiches met tips en goede praktijken die we in kaart brachten in ons projectjaar. We hopen hiermee iedereen die inzet op kleuterparticipatie te inspireren.

Eindrapport

Lees hier het eindrapport van de Gentse proeftuin. 

Slotconferentie en publicatie

Op de slotconferentie van de 7 Vlaamse proeftuinen, op 17 december 2018, stonden ervaringen van de verschillende proeftuinen op de agenda. De publicatie: “Warm, welkom en wederkerig – naar een goede ouder-schoolsamenwerking”, bundelt inzichten en praktische tools die uit de proeftuinen voortvloeiden.