Publicatie

Warm welkom en wederkerig. Naar een goede ouder-schoolsamenwerking.

Het AMIF-project 369 ‘kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid’ bracht twee jaar lang (2017-18) zeven proeftuinen samen, bestaande uit kleuterscholen, voorschoolse voorzieningen en externe partners. De Gentse proeftuin "Samen door de schoolpoort" was er één van.

Zij hebben geëxperimenteerd met nieuwe vormen en acties inzake een goede ouder-schoolsamenwerking. Door een toenemende diversiteit aan gezinnen in onze samenleving worden scholen immers uitgedaagd om het ‘routineuze’ handelen te doorbreken, en om in dialoog te gaan met ouders die niet of onvoldoende vertrouwd zijn met ons kleuter-onderwijssysteem.

Het project werd begeleid door het expertisecentrum VBJK vzw in samenwerking met Steunpunt Diversiteit en Leren en de Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek (UGent). Zij verzamelden goede praktijken en verhalen bij de 7 proeftuinen.

Dit boek wil andere kleuterscholen inspireren, en bij uitbreiding het lager onderwijs, de kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning, en alle schoolnabije en externe partners die van ver of dicht betrokken zijn bij de ondersteuning van gezinnen met jonge kinderen. Het staat boordevol praktijken en verhalen uit de proeftuinen, tips en suggesties om zelf ook aan de slag te gaan.