12 sleutels

12 sleutels om te slagen.

We werkten in onze proeftuin met de 12 sleutels.

 1. Begin bij het elementaire: glimlachen, goedendag en respect.
 2. Nadenken in en handelen vanuit het (school)team.
 3. De families nemen zoals ze zijn, daar waar ze zijn.
 4. Het is aan de school om de stap naar de ouders te zetten.
 5. Banden creëren alvorens er moeilijkheden opduiken.
 6. Voorrang geven aan mondelinge contacten en visuele ondersteuning.
 7. Taaldrempels overstijgen.
 8. Het impliciete expliciteren.
 9. Aandacht voor vaders.
 10. Het aantal deuren/ingangen vermeerderen.
 11. Banden smeden met de omliggende organisaties.
 12. Van de tijd een bondgenoot maken.

Deze 12 sleutels werden ontwikkeld in een project van de Koning Boudewijnstichting: “Ecoles maternelles et familles en situation de précarité. Ensemble pour accompagner l’enfant dans son parcours scolaire”. Het zijn 12 belangrijke voorwaarden, die los van de acties die we ook kiezen, van belang zijn bij het opbouwen van goeie relaties met ouders en kinderen.

Deze 12 sleutels passen binnen een visie op ouders, waarbij uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid en een partnerschap. In de publicatie vind je deze kaders terug.