Professionalisering van teams

Inzetten op ouder-schoolsamenwerking is geen werk van een individuele leerkracht, maar van het hele team.

In de proeftuin “Samen door de schoolpoort” gingen we met een aantal (kern)teams aan de slag om kleuterparticipatie en ouder-schoolsamenwerking onder de loep te nemen, bij te sturen, kritisch te bevragen …

Uit de omgevingsanalyse bleek dat scholen uitgedaagd worden om ouder-schoolsamenwerking vorm te geven. Dit omdat de schoolpopulatie steeds diverser wordt, er veranderingen optreden (bijvoorbeeld: meer ouders die allebei werken), het leerkrachtenteam verandert …

Scholen geven ook aan dat een visie op ouder-schoolsamenwerking binnen de school levend gehouden moet worden. Belangrijk is dat de neuzen van het hele team (inclusief administratief en onderhoudspersoneel) in dezelfde richting staan. Een visie moet in praktijk gebracht worden en leven.

12 Sleutels

In de proeftuin werkten we aan de hand van deze 12 sleutels om de eigen werking en visie op ouder-schoolsamenwerking kritisch onder de loep te nemen.