De zachte brug

De transitie van thuis naar school of van kinderopvang naar school is een proces van verandering, en geen gebeurtenis van één dag.

Kinderen komen in andere omgevingen, waarin anders omgegaan wordt met kinderen, waarin andere actoren voorkomen, …

Voor kinderen en ouders die in een maatschappelijk kwetsbare positie leven is de transitie tussen thuis/kinderopvang en school heel moeilijk. Kinderen die thuis een andere taal spreken dan de dominante taal op school of die een andere achtergrond hebben (SES), kunnen bijzonder kwetsbaar zijn gedurende de transities.

In Vlaanderen is de voorschoolse educatie ook nog opgedeeld in kinderopvang en de kleuterschool. Dit houdt in dat er een extra vroege transitie op vroege leeftijd is. Zeker wanneer een kleuterschool geen ondersteunend beleid heeft, naar kinderen, ouders én medewerkers toe. Daarom is het belangrijk om in te zetten op deze transities, zodat er geen stressvolle situaties ontstaan. Inzetten op een goede en warme overgang is trouwens noodzakelijk voor iedereen.

Tips en goede praktijken