Dagelijks ontmoeten en communicatie

Gesprekken aan de schoolpoort, een goedendag in de wandelgang, even vragen hoe het gaat ...

Dagelijkse ontmoetingen aan de schoolpoort, maar ook alle (formele) communicatiekanalen die je gebruikt spelen een rol in het creëren van een vertrouwensband met ouders.Een wederkerige ouder-schoolsamenwerking realiseer je als school door aandacht te hebben voor de manier waarop je als school het gesprek aangaat met ouders.