Kleuterparticipatie

Onderwijscentrum Gent zet in op kleuterparticipatie in verschillende projecten (AMIF-proeftuin) en werkingen.

Inspraak en participatie zijn belangrijke thema’s voor Onderwijscentrum Gent, zowel binnen de Brede School-werking en de werking van de brugfiguren, als binnen de AMIF-proeftuin 'kwalitatieve kleuterparticipatie via ouderbetrokkenheid’.

Inspraak en participatie

Inspraak en participatie van leerlingen én hun ouders versterken de band met het onderwijs, en verhoogt de betrokkenheid bij het leren. Participatie gaat over aanwezig zijn, maar ook over meedenken, gehoord worden en het mee uitbouwen van de school (en de samenleving). Onderzoek naar participatie van leerlingen en ouders sluit naadloos aan bij de andere pijlers van Onderwijscentrum Gent: Brede School en Ouderbetrokkenheid.
Bovendien is participatie een belangrijke factor in de strijd tegen (kinder)armoede en sociale ongelijkheid, binnen en buiten het onderwijs.

Kleuterparticipatie

Kleuterparticipatie is een belangrijk thema, dat aan bod komt binnen de Brede School-werking en ouderbetrokkenheid. In 2017-2018 was het Onderwijscentrum Gent coördinator van de Gentse proeftuin ‘Samen door de schoolpoort’. In dit proefproject werkten we samen met 7 scholen en partnerorganisaties om vorm te geven aan ouderbetrokkenheid in functie van kleuterparticipatie.
Binnen het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) ligt het accent op derdelanders (i.e. minimum één van de ouders komt uit een land dat niet tot de EU behoort en is legaal in België of in procedure). In een eerste fase (januari-juni 2017) deden we een uitgebreide praktijkanalyse. We bevroegen leerkrachten, scholen, partnerorganisaties en ouders om meer inzicht te verkrijgen in kleuterparticipatie.
Op basis van deze analyse werkten we een actieplan uit. In dit actieplan hadden we aandacht voor o.a. het vorm geven van een ouderbeleid op school, het geven van een stem aan ouders, het uitwerken van een schoolwerking met aandacht voor zorg voor de jongste kleuters en hun ouders, en het inzetten op informeren over belang en organisatie van het kleuteronderwijs in Vlaanderen (laagdrempelig) om ouders te ondersteunen (bij schoolkeuze en het naar school gaan). Vanaf september 2017 tot en met december 2018 voerden we dit actieplan uit. Lees hier meer over de proeftuin.