Meertaligheid

We inspireren schoolteams rond meertaligheid en taalvaardigheid in het Nederlands, met aandacht voor anderstalige nieuwkomers (OKAN).

Onderwijscentrum Gent - Secundair Onderwijs - Meertaligheid
Onderwijscentrum Gent - Zomerschool - meertaligheid en diversiteit

Laat je GIDSEN in een wereld van verschil!

Ontdek het diversiteitsaanbod voor schoolteams, leerkrachten en leerlingen. Ook voor meertaligheid is er heel wat te vinden. Zoek op trefwoord 'meertaligheid'.

Naar de GIDS, Gentse Inspiratiebank voor Diversiteit op School

Aan de slag rond taal en meertaligheid?

 • Collegagroep basisonderwijs

  Sta je in een Gentse basisschool en wil je graag ervaringen delen en expertise opbouwen over hoe je actief aan de slag kunt met meertaligheid bij jou op school en in de klas? Dan is deze collegagroep iets voor jou!

  Lees meer
 • Collegagroep secundair onderwijs

  Sta je in een Gentse secundaire school en wil je graag ervaringen delen en expertise opbouwen over hoe je actief aan de slag kunt met meertaligheid bij jou op school en in de klas? Dan is deze collegagroep iets voor jou!

  Lees meer
 • Lerend netwerk voor OKAN - scholen

  Vijf keer per schooljaar wissel je informatie, kennis en ervaringen uit met collega’s uit andere OKAN - scholen over hoe omgaan met grootstedelijke thema's.

  Lees meer

Videoroute Meertaligheid

Ontdek de Videoroute Meertaligheid: een reeks video's met bijbehorende gespreksleidraden die jou en je schoolteam op weg helpen richting een sterke visie op meertaligheid en concrete acties om tot die visie te komen.  Laat je warm maken en bekijk de video hieronder!

 • Het mooiste woord in jouw thuistaal

  Wil je als Gentse school aan de slag rond de Dag van de Thuistaal? Maak gebruik van onze affiche!

  Download de affiche hier
 • Spelen met taal

  Een spel ontwikkeld voor ouders of leerlingen van de derde graad basisonderwijs en de eerste graad secundair onderwijst om in gesprek te gaan over meertaligheid.

  Ontleen het spel
Evy Ho-Tiu - GOK-coördinator op Sint-Gregorius
Evy Ho Tiu - GOK-coördinator van buitengewone basisschool Sint-Gregorius Gentbrugge

Geef thuistaal een plek op school

GOK-coördinator Evy van Sint-Gregorius ziet alleen maar positieve effecten sinds de leerlingen ook hun thuistaal mogen spreken op school.

Lees meer

Een derde van de kinderen en jongeren in de Gentse scholen spreekt thuis een andere taal dan het Nederlands. We ontvangen elk jaar ook heel wat anderstalige nieuwkomers op onze basisscholen en in de OKAN-klassen in het secundair onderwijs. 

Meertaligheid als troef in de klas

Op school is Nederlands de instructietaal, maar het biedt tal van voordelen om de (thuis)talen die in je klas aanwezig zijn als een troef in te zetten. Je kunt bij ons aankloppen met je vragen over:

Onderwijscentrum Gent - Meertaligheid

Check zeker ook meertaligheid.be

Deze website wil de meerwaarde van meertaligheid bij kinderen en jongeren in de verf zetten. Je vindt hier heel wat achtergrondinformatie, materialen en tips.

Naar de website

Anderstalige nieuwkomers

Elk jaar ontvangen we honderden kinderen en jongeren op de Gentse schoolbanken die nog geen of zeer weinig Nederlands spreken. Als anderstalige nieuwkomers instromen in het basisonderwijs komen ze meestal terecht in een gewone klas, met gerichte ondersteuning. In het secundair onderwijs starten ze in aparte onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers (OKAN). 6 Gentse secundaire scholen richten onthaalklassen in. Begeleid door een vervolgschoolcoach zetten de nieuwkomers na OKAN de stap naar het regulier secundair onderwijs, een andere opleiding of de arbeidsmarkt. 

Anderstalige nieuwkomers vormen een boeiende, diverse maar ook kwetsbare groep binnen ons onderwijs, met specifieke uitdagingen en ondersteuningsbehoeften. Zo ligt de kans op schooluitval, schoolse vertraging en problematische afwezigheden bij OKAN-leerlingen bijvoorbeeld stelselmatig hoger dan bij andere leerlingen. Ook de overstap van het onthaalonderwijs naar het regulier onderwijs is vaak niet evident, waarbij leraren in vervolgscholen vaak nog op zoek zijn naar ondersteuning om ex-OKAN-leerlingen te begeleiden in hun leerproces. 

Onderwijscentrum Gent Nieuwsbrief
Géraldine Schokaert, vervolgschoolcoach bij Toren van Babel

Interview met een ver­volg­school­coach

Géraldine Schockaert, vervolgschoolcoach bij Toren van Babel, geeft leerkrachten tips om het beste uit ex-OKAN-leerlingen te halen.

Naar het interview

Functioneel meertalig leren

Wil je te weten komen hoe je meer uit je meertalige leerlingen kunt halen, en hoe je hun talige capaciteiten een actieve plaats kunt geven in je lespraktijk? Dan vind je hier meer informatie over functioneel meertalig leren, een concept dat door het Steunpunt Diversiteit en Leren (UGent) werd ontwikkeld, en dat we vanuit Onderwijscentrum Gent vertaalden en uitwerkten richting het secundair onderwijs. Ga op verkenning en laat je inspireren door onze tools! Met dit project won Onderwijscentrum Gent overigens het Europees Talenlabel 2020.

Bekijk hoe enkel Gentse leraren functioneel meertalig leren in hun lessen ervaren.

programma