Diversiteit

Het Gentse onderwijs staat met beide benen in een stedelijke samenleving, gekenmerkt door een grote diversiteit.

In de stedelijke context is diversiteit een realiteit: mensen verschillen van elkaar en daarmee omgaan is een verrijking én een uitdaging.
Onderwijscentrum Gent vult het begrip ‘diversiteit’ breed in: de term verwijst naar de sociale, culturele en etnische verscheidenheid in de samenleving. Mensen verschillen van elkaar qua interesses, bezigheden, zienswijzen, drijfveren, behoeften, thuistalen en –culturen. In dat opzicht wordt elke klas en elke school dus gekenmerkt door diversiteit: overal zijn verschillen en gelijkenissen te vinden die een grote rol kunnen spelen in hoe mensen met elkaar omgaan.
 

Troef

Voor Onderwijscentrum Gent is die diversiteit een meerwaarde, een troef die uitgespeeld moet worden. Het Onderwijscentrum wil het onderwijsbeleid, scholen, leerkrachten en indirect ook leerlingen versterken in het waarderen van, omgaan met en benutten van diversiteit. Zo wordt de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren ondersteund en kunnen ze opgroeien tot bewuste burgers, die op een volwaardige manier kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Binnen de diverse stedelijke context wil Onderwijscentrum Gent werken aan een inclusief onderwijs, waarin elk kind een plaats kan vinden. Dat geldt ook voor wie nog maar net in ons land is. Voor hen werkt het Onderwijscentrum, samen met tal van partners, mee aan projecten rond (onthaalklassen voor) anderstalige nieuwkomers (OKAN) en vluchtelingen.
 

Meertaligheid

Onderwijscentrum Gent wil daarnaast ook nadrukkelijk inzetten op meertaligheid, talensensibilisering en functioneel meertalig leren. Anno 2019 spreekt een kwart van de Gentse jongeren thuis een andere taal dan het Nederlands. Het is belangrijk om met die toenemende veeltaligheid aan de slag te gaan en een rijke taalomgeving bij alle kinderen te stimuleren. 
Het Onderwijscentrum biedt schoolteamleden, leerkrachten en ouders concrete tips om op een positieve en stimulerende manier met meertaligheid aan de slag te gaan. Het centrum werkte een conversatieproject uit dat ouders die laag taalvaardig zijn in het Nederlands, informele oefenkansen biedt en hen tegelijk ook meteen nauwer bij de schoolwerking betrekt.
 

Radicalisering, Extremisme en Polarisering

Met betrekking tot radicalisering, extremisme en polarisering zette Stad Gent een gecoördineerd beleid op, dat op drie sporen werkt: preventief, curatief en repressief. Er is een vormingsaanbod voor eerstelijnswerkers, leerkrachten en begeleiders. 
 
Contactpersonen Onderwijscentrum Gent
Contactpersonen EXPO-R (Team Extremisme, Polarisering en Radicalisering)