Cultuur in onderwijs - over het boek

Onderwijs en cultuur kunnen veel bereiken door de handen in elkaar te slaan.

Die overtuiging vormt het vertrekpunt van dit boek, waarin Onderwijscentrum Gent zijn visie op cultuur in onderwijs tastbaar wil maken. Waarin manifesteert zich net de kracht van cultuur, en wat zijn cruciale voorwaarden en succesfactoren om die kracht ten volle te laten spelen?

Met het inspiratieboek wordt de lezer meegenomen in het project What’s my name, dat in het voorjaar van 2017 liep met leerlingen van het PHTI in Gent. In samenwerking met verschillende culturele partners gingen de jongeren aan de slag rond thema’s als geboorte, naam, identiteit en rituelen. Het boek is opgezet als een virtuele tentoonstelling, waarin de lezer wordt meegenomen door verschillende expositieruimtes.

‘Cultuur in onderwijs’ is een absolute aanrader voor al wie de verbindende en versterkende kracht van cultuur actief wil benutten: leerkrachten, schoolmedewerkers, cultuurwerkers, beleidsondersteuners, mensen uit vrijetijdsorganisaties en de sociaal-artistieke sector,…

Het boek is verkrijgbaar bij uitgeverij Acco.

Over de auteurs

Steven Delarue ondersteunt bij Onderwijscentrum Gent het Gentse onderwijsveld rond thema’s als meertaligheid en diversiteit. Hij werkte voordien als lesgever en onderzoeker aan de Universiteit Gent, waar hij in 2016 promoveerde met een proefschrift over taalpercepties van leerkrachten in het Vlaamse onderwijs.

Ann Langelet gelooft sterk in de kracht van kunst en cultuur en zet vanuit haar beeldende achtergrond samenwerkingsverbanden op tussen onderwijs- en cultuurpartners. Ze heeft jarenlange ervaring met sociaal-artistieke projecten waarin (kwetsbare) jongeren centraal staan. Ook in de films die ze maakt, geeft ze jongeren een krachtige stem en laat ze hen vertellen in hun eigen creatieve taal.

Eva Verstraete is al heel haar loopbaan begaan met maximale kansen voor alle kinderen en jongeren in het onderwijs. Ze is nu teamcoördinator Onderwijsontwikkeling bij Onderwijscentrum Gent en werkte eerder bij het Steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent). Daar was ze actief als vormer, ontwikkelaar en onderzoeker, telkens met een focus op gelijke onderwijskansen.