Cultuur in onderwijs

Onderwijscentrum Gent werkt aan een bredere bewustmaking van de kracht van cultuur om kinderen en jongeren te emanciperen.

Het Onderwijscentrum ondersteunt onderwijsprofessionals in de creatie van een inspirerende onderwijscontext, door mee goede praktijken en methodieken op te zetten en te verspreiden. Vanuit een holistische visie op cultuuronderwijs, waarin gefocust wordt op cultureel bewustzijn en culturele expressie, wil Onderwijscentrum Gent kinderen en jongeren versterken in hun ontwikkeling.

Projecten

Recent rondde Onderwijscentrum Gent als initiatiefnemer drie cultuureducatieve projecten af, met expo’s en toonmomenten. Zo was er in de periode mei-juni 2017 de tentoonstelling 'Dicht op ’t Vel' in De Krook. Die was het resultaat van een artistiek-filosofisch traject met jongeren uit de B-stroom van drie Gentse secundaire scholen van verschillende netten: de Provinciale Middenschool, de Freinetmiddenschool en OLVI Gent. Het traject liep in samenwerking met kunstenaars van MUS-E Belgium. Tijdens het traject gingen jongeren op zoek naar eigenheid, identiteit en gemeenschappelijkheid, vertrekkende vanuit bestaande volksverhalen. Ook de ouders werden nauw betrokken bij het project, onder meer door te kiezen voor verhalen uit de thuiscontext.
Daarnaast was er in juni 2017 ook de expo 'What’s my name?', die plaatsvond in het STAM. De expo was het resultaat van een jongerenproject over geboorte, naam, identiteit en hedendaagse rituelen, dat uitgevoerd werd met jongeren uit de richting 3 Kantoor B van het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI). Onderwijscentrum Gent werkte voor het project samen met het STAM, kunstenaars van MUS-E Belgium en Canon Cultuurcel. Ook Khalid Benhaddou, anti-radicaliseringsexpert en ex-leerling van het PHTI, werkte aan het project mee. Over het project is ook een boek in de maak.
Tot slot vond er eind juni 2017 in de Vlaamse Opera in Gent het toonmoment plaats van 'Borderline'. Dat toonmoment is het sluitstuk van een project met jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs, die een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) volgden bij vzw Lejo. In het project, dat een samenwerking was tussen Opera Ballet Gent, vzw Lejo en het Onderwijscentrum, werkten de jongeren rond grenzen, in lijn met het jaarthema ‘Borderline’ van de Opera: grenzen verkennen, aftasten en verleggen. Het toonmoment was een samenspel van beelden, video en livefragmenten.

Boek en website 'Cultuur in onderwijs'

In maart 2018 stelde Onderwijscentrum Gent het boek 'Cultuur in onderwijs - een krachtige onderstroom' voor, geschreven en samengesteld door Steven Delarue, Ann Langelet en Eva Verstraete. In dat boek wil het Onderwijscentrum zijn visie op cultuur in onderwijs tastbaar maken. Waarin manifesteert zich net de kracht van cultuur, en wat zijn cruciale voorwaarden en succesfactoren om die kracht ten volle te laten spelen? Alle (bestel)informatie over het boek vind je op de website van uitgeverij Acco. Bij het boek is ook een website ontwikkeld: op www.cultuurinonderwijs.be vind je voorbeelden van de vele cultuurprojecten en -trajecten die we in, voor en met onderwijs en cultuur hebben opgezet.