Cultuur in onderwijs

Onderwijscentrum Gent werkt aan een bredere bewustmaking van de kracht van cultuur om kinderen en jongeren te emanciperen.

Wat doet het Onderwijscentrum?

Het Onderwijscentrum ondersteunt onderwijsprofessionals in de creatie van een inspirerende onderwijscontext, door mee goede praktijken en methodieken op te zetten en te verspreiden. Vanuit een holistische visie op cultuuronderwijs, waarin gefocust wordt op cultureel bewustzijn en culturele expressie, wil Onderwijscentrum Gent kinderen en jongeren versterken in hun ontwikkeling.

 

Projecten van het Onderwijscentrum

In 2017 was Onderwijscentrum Gent initiatiefnemer van drie cultuureducatieve projecten met expo’s en toonmomenten.
 
Zo was er in de periode mei-juni 2017 de tentoonstelling 'Dicht op ’t Vel' in De Krook. Tijdens dit traject gingen jongeren uit drie Gentse secundaire scholen samen met MUS-E-Belgium op zoek naar eigenheid, identiteit en gemeenschappelijkheid, vertrekkende vanuit bestaande volksverhalen en verhalen uit de thuiscontext.
 
Daarnaast was er in juni 2017 ook de expo 'What’s my name?', die plaatsvond in het STAM. De expo was het resultaat van een jongerenproject over geboorte, naam, identiteit en hedendaagse rituelen, dat uitgevoerd werd met jongeren uit de richting 3 Kantoor B van het Provinciaal Handels- en Taalinstituut (PHTI). Ook hiervoor werkten we samen met kunstenaars van MUS-E Belgium, Canon Cultuurcel en Khalid Benhaddou, anti-radicaliseringsexpert en ex-leerling van het PHTI. 
 
Tot slot vond er eind juni 2017 in de Vlaamse Opera in Gent het toonmoment plaats van 'Borderline'. Dat toonmoment is het sluitstuk van een project met jongeren uit het deeltijds beroepsonderwijs, die een persoonlijk ontwikkelingstraject (P.O.T.) volgden bij vzw Lejo. In het project, dat een samenwerking was tussen Opera Ballet Gent, vzw Lejo en het Onderwijscentrum, werkten de jongeren rond grenzen verkennen, aftasten en verleggen. 
 

Over het boek 'Cultuur in onderwijs'

In maart 2018 stelde Onderwijscentrum Gent het boek 'Cultuur in onderwijs - een krachtige onderstroom' voor, geschreven en samengesteld door Steven Delarue, Ann Langelet en Eva Verstraete. In dat boek wil het Onderwijscentrum zijn visie op cultuur in onderwijs tastbaar maken. Waarin manifesteert zich net de kracht van cultuur, en wat zijn cruciale voorwaarden en succesfactoren om die kracht ten volle te laten spelen? Bestel het boek hier.
 
Onderwijs en cultuur kunnen veel bereiken door de handen in elkaar te slaan. Met het inspiratieboek wordt de lezer meegenomen in het project What’s my name, dat in het voorjaar van 2017 liep met leerlingen van het PHTI in Gent. Het boek is opgezet als een virtuele tentoonstelling, waarin de lezer wordt meegenomen door verschillende expositieruimtes.

Boek in beeld

Hier vind je tal van voorbeelden van de vele cultuurprojecten en -trajecten die we in, voor en met onderwijs en cultuur hebben opgezet.

programma

Boek in beeld