Brugfiguren in detail

Hoe werken brugfiguren aan een goed partnerschap tussen ouders, school en gezin? Heeft jouw school recht op een brugfiguur? Ontdek het hier!

foto van brugfiguur en ouder

Brugfiguren aan het woord

In deze podcast vertellen onze brugfiguren en experten in hun netwerk hoe zij werken rond armoede, onbetaalde schoolfacturen en kostenbewust onderwijs.

Beluister de podcast!

De 7 doelstellingen van brugfiguren

Brugfiguren werken aan een goed partnerschap tussen ouders, scholen en buurt via 7 concrete doelstellingen. Ontdek hoe ze die stap voor stap uitwerken. 

programma

Hier kan je het actieschema terugvinden, uitgewerkt per doelstelling. Voor brugfiguren secundair onderwijs werken we met een licht aangepaste actieschema. 

 

Een brugfiguur voor jouw school?

Bekijk de toekenningscriteria voor basis- en secundaire scholen om te zien of jouw school recht heeft op een brugfiguur.

Brugfiguren basisonderwijs

Toekenningscriteria:

 • We gebruiken vijf indicatoren: diploma moeder, thuistaal niet-Nederlands, trekkende bevolking, schooltoelage, thuislozen.
 • We hanteren de meest recente gegevens die we ter beschikking hebben: cijfers op basis van het voorafgaande schooljaar.
 • We passen een weging toe en cumuleren de gegevens. Dit resulteert in één netoverschrijdende lijst van alle Gentse basisscholen. De rankingsformule hierbij is het gemiddeld gewogen gewicht.
 • Hier voegen we ondergrenzen aan toe op basis van de nominale aantallen indicatorleerlingen:
  • < 60 indicatorleerlingen: geen brugfiguur
  • ≥ 60 indicatorleerlingen: halftijdse brugfiguur
  • ≥ 175 indicatorleerlingen: voltijdse brugfiguur
 • Op basis van deze rangschikking kennen we van hoog naar laag het beschikbare contingent brugfiguren toe.
 • De periode van toekenning bedraagt drie schooljaren.

Scholen die voor het eerst met een brugfiguur starten, kunnen een voortraject op maat lopen.

Brugfiguren secundair onderwijs

Toekenningscriteria:

 • We werken enkel in de eerste graad B-stroom met een minimum van 50 leerlingen.
 • We werken op basis van de OKI-index: thuistaal niet-Nederlands, opleidingsniveau van de moeder, schooltoelage, wonend in een buurt met hoge mate van schoolse vertraging.
 • We hanteren de meest recente gegevens die we ter beschikking hebben: cijfers op basis van het voorafgaande schooljaar.
 • Op basis van deze rangschikking kennen we het beschikbare contingent brugfiguren toe.
 • De periode van toekenning bedraagt drie schooljaren.
 • We kennen enkel halftijdse brugfiguren toe.
 • Scholen die voor het eerst met een brugfiguur starten, dienen een opstartdossier in.

Brugfiguren in beeld

Bekijk de boeiende video over de werking van de brugfiguren. Dit is een reportage van NPO (Nederlandse Publieke Omroep) over onze brugfiguren.