Brede school skateboard les op straat

Wat is Brede School?

Onderwijscentrum Gent zet in op een brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in hun vrije tijd.

Superdiversiteit, sociale ongelijkheid en (kans)armoede hebben een grote impact op het leven en de leerkansen van Gentse kinderen en jongeren. Om daarmee om te kunnen gaan, hebben ze nood aan verschillende vaardigheden.

Integrale aanpak

Deze competenties verwerven ze echter niet vanzelf: dat vraagt om een integrale en gecoördineerde aanpak op maat, samen met (de omgeving van) de kinderen en jongeren. Een brede leer- en leefomgeving ('Brede School') activeert daarom een netwerk van scholen en organisaties uit verschillende beleidsdomeinen, die samenwerken rond één gemeenschappelijk doel: de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren, op school en in de vrije tijd.

Kwaliteitsvol aanbod

Een Brede School creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen en jongeren met een kwaliteitsvol aanbod van leeractiviteiten binnen én buiten de schooltijd, zowel op school als in de buurt.

Ook tijdens de zomervakantie biedt een Brede School activiteiten aan, om de lange periode op een positieve manier te overbruggen. Zo worden bovendien de (school)gebouwen ook tijdens de vakanties maximaal benut. Brede Scholen doen ook extra inspanningen om kinderen uit kansengroepen de weg te wijzen naar dit leeraanbod.

Individuele ondersteuning

Elke school kan werken aan een brede leer- en leefomgeving en een Brede(re) School worden. Scholen die instappen, krijgen individuele ondersteuning, via overleg, opleiding en coaching. Een Brede School is immers maatwerk en elke Brede School heeft zijn eigen aanpak en vorm. In de wijken van de Gentse 19de-eeuwse gordel wordt bovendien ook een specifieke Brede School-coördinator ingeschakeld.

(lees verder onder de video)

Meer info omtrent Brede School vindt u hier

Recente ontwikkelingen

- In de zomer van 2017 werden in een aantal Brede School-wijken voor het eerst vakantiekampen georganiseerd, waarbij kwaliteitsvolle ontspanning met taalverwerving wordt gecombineerd. Nu gaat er in elke Brede School wijk een vakantiekamp door.