Samen aan de slag - kostenbewust secundair onderwijs

We gaan samen maatgericht aan de slag om een armoede- en kostenbeleid op te stellen in jouw secundaire school.

We zetten in op 3 domeinen: sensibiliseren in armoede, communicatie en kostenbeheersing.
De school kiest met welke thema’s ze prioritair aan de slag wil gaan. Ze hebben keuze uit volgende thema's:

 • Visie op armoede
 • Communicatie
 • Kostenbeleid
 • Schoolrekening
 • Participatie
 • Solidariteitsfonds

Zo bouwen we aan een visie rond armoede- en kostenbeleid en gaan op zoek naar concrete acties die in het schoolreglement en schoolwerking geïmplementeerd kunnen worden. Mogelijke acties die een school kan implementeren:

 • Tips voor leerkrachten om signalen op te vangen van leerlingen die in armoede leven
 • Uitwerken van een duidelijke en transparante kostenraming en schoolrekening
 • Uitwerken van een duidelijke procedure van het innen van schoolfacturen
 • Netwerk uitbouwen met organisaties zoals OCMW, een lokale armoedeorganisatie, …
 • Het inschrijvingsteam sterker maken in communicatie en vertrouwen opbouwen met ouders

Het traject lopen we in tandem met projectmedewerkers en een ervaringsdeskundige in armoede. Er worden 7 contactmomenten ingepland waarvan 5 in een vaste kerngroep en 2 met het schoolteam, verspreid over 2 jaar. Het traject en de begeleiding is gratis.

Voor wie

Secundaire scholen

Wanneer

Het begeleidingstraject bestaat uit 7 contactmomenten verspreid over 2 jaar.

Locatie

Op jouw school

Interesse? Stuur ons een mail.