Onderwijs

Stedelijk buitengewoon onderwijs

Het stedelijk onderwijs kent vijf basisscholen en één secundaire school voor Buitengewoon Onderwijs.

De Stad Gent heeft enkele scholen voor buitengewoon kleuter- en lager onderwijs (BLO-scholen). Daarnaast is er ook een school voor buitengewoon secundair onderwijs (BUSO) voor jongeren van 13 tot 21 jaar.

De overstap naar het buitengewoon onderwijs kan uw kind maken na advies en met een inschrijvingsverslag van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding.

De Stad Gent biedt verschillende types buitengewoon kleuter- en lager onderwijs aan:

  • type 1 is bestemd voor kinderen met een lichte mentale handicap
  • type 2 is bestemd voor kinderen met een matige of ernstige mentale handicap
  • type 3 is bestemd voor kinderen met karakterstoornissen
  • type 5 is bestemd voor zieke kinderen die opgenomen zijn in het UZ (universitair ziekenhuis)
  • type 8 is bestemd voor kinderen met ernstige leerstoornissen

De verschillende opleidingsvormen die aangeboden worden in het buitengewoon secundair onderwijs zijn:

  • opleidingsvorm 1: wil bijdragen tot een actief en zinvol leven van jongeren die door de ernst van hun handicap niet kunnen deelnemen aan het arbeidsproces, ook niet in een beschutte werkplaats. We proberen deze jongeren zo zelfstandig mogelijk te leren leven binnen een beschermd milieu;
  • opleidingsvorm 2: geeft, naast algemene en sociale vorming, ook arbeidstraining. Daarmee willen we de integratie binnen een beschermd leef- en arbeidsmilieu mogelijk maken;
  • opleidingsvorm 3: geeft algemene en sociale vorming om de integratie in een gewoon leefmilieu mogelijk te maken en een beroepsopleiding die uitzicht biedt op een gewone arbeidssituatie;
  • opleidingsvorm 4: geeft secundair onderwijs volgens de leerprogramma’s van het gewoon secundair onderwijs en is bestemd voor zieke kinderen die opgenomen zijn in het UZ