Switch_leraar.jpg

Leraar worden na een opleiding hoger onderwijs

Je hebt reeds een diploma hoger onderwijs en je wil een extra diploma als leraar? Ontdek alle mogelijkheden in Gent.

Je kan een lerarenopleiding volgen op graduaats-, bachelor- en masterniveau. Afhankelijk van de lerarenopleiding kan je het in avond-, weekend- of afstandsonderwijs volgen.

Wil je een lerarenopleiding volgen terwijl je al ervaring opdoet voor de klas? Ontdek hoe je kan combineren.

Is het lerarenberoep iets voor jou?

Welke lerarenopleiding kan je volgen?

Volg een verkort traject aan een van de Gentse hogescholen of de universiteit!

Bachelor na Bachelor of Bachelor na Master

  • Leraar kleuteronderwijs

Ben je leraar in het lager onderwijs, leraar secundair onderwijs, orthopedagoog, sociaal werker, bachelor of master (al dan niet met lerarenopleiding (SLO)) en wil je leraar kleuteronderwijs worden? Ontdek de mogelijke trajecten bij de Gentse hogescholen.

Arteveldehogeschool & HOGENT

  • Leraar lager onderwijs

Ben je kleuteronderwijzer, leraar secundair onderwijs, orthopedagoog, sociaal werker, bachelor of master (al dan niet met lerarenopleiding (SLO)) en wil je leraar lager onderwijs worden? Ontdek de mogelijke trajecten bij de Gentse hogescholen.

Arteveldehogeschool & HOGENT

  • Leraar secundair onderwijs

Heb je al een professionele of academische bachelor op zak dan kan je via het verkorte traject van de educatieve bachelor leraar secundair onderwijs worden.

Een verkort traject biedt ook een mogelijkheid om extra onderwijsbevoegdheid te behalen voor een bepaald vak. Ontdek ze bij de Gentse hogescholen:

Arteveldehogeschool & HOGENT

Voor wie een bachelordiploma Film-TV-Video, Fotografie, Beeldende Vormgeving of Interieurvormgeving kan in Gent ook een verkort traject volgen:

Luca School of Arts

(Verkorte) Educatieve Master

Je hebt een masterdiploma en je wil lesgeven in één of meerdere vakken in de tweede en/of derde graad van het secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs?

Normaal gezien kan je na het behalen van een masterdiploma instromen in een verkorte educatieve master.  Aan de KU Leuven noemen ze dit de ‘Edu-opleidingen’. De (Integrale) educatieve master is voor studenten die er na het behalen van hun academisch bachelor voor kiezen om een educatieve opleiding te volgen. 

In Gent kan je (verkorte) educatieve masters volgen bij:

Master na Bachelor

Met een professionele bachelor kan je mits een schakeltraject instappen in een educatieve masteropleiding. In de toelatingsvoorwaarden tot de educatieve masteropleidingen wordt aangegeven voor welke professionele bachelors een schakeltraject wordt ingericht.

UGent & KULeuven