Meertaligheid

Meertaligheid is een troef. In onze huidige maatschappij is het spreken van meerdere talen een sterkte en bovendien een talent.

Je thuistaal is een deel van wie je bent, van je identiteit. Het zorgt voor een positief beeld op de eigen socio-culturele achtergrond en op die van anderen.

Maar de moedertaal is niet enkel belangrijk voor het welbevinden van kinderen. Het kan ook een steiger zijn om nieuwe kennis en woordenschat aan op te hangen.

De moedertaal is de basis waar kinderen op verder bouwen. Hoe sterker je basis is in de moedertaal, hoe gemakkelijker het zal zijn om een tweede taal te leren.

Dit is de uitdaging waar leerkrachten, begeleiders en mensen in het onderwijs voor staan. De diversiteit wordt alleen maar groter, de rijkdom aan talen op school steeds ruimer.

De vraag hoe leerkrachten en begeleiders de meertaligheid van de kinderen een plaats kunnen geven in de werking zonder het gevoel te hebben zelf controle te verliezen of schrik hebben voor uitsluiting leeft heel sterk.

Het boek 'Meertaligheid: een troef!' biedt hier antwoorden op. Hieronder de beeldfragmenten die het boek illustreren: