Welke leerlingen kunnen scholen aanmelden?

Kom alles te weten over hoe je moet aanmelden voor bijkomende ondersteuning.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Scholen kunnen leerlingen aanmelden voor ondersteuning, als deze leerlingen aan één van volgende voorwaarden voldoen:

  • De leerling heeft een gemotiveerd verslag
  • De leerling heeft een verslag
  • De leerling heeft een inschrijvingsverslag (oud attest + protocol)

Deze drie types van verslagen moeten telkens zijn uitgeschreven voor het juiste onderwijsniveau.

Wanneer kan je aanmelden?

Scholen kunnen op elk moment van het schooljaar leerlingen aanmelden. Wanneer het (gemotiveerd) verslag gefinaliseerd is, bekijkt het ondersteuningsteam wie de ondersteuningsvraag kan opnemen en wanneer.

Online aanmelden

Alle aanmeldingen voor zowel kleine als brede types gebeuren door de school via het digitale aanmeldingsformulier (voor nieuwe leerlingen).

Klik hier voor het aanmeldingsformulier basisonderwijs

Klik hier voor het aanmeldingsformulier secundair onderwijs