Ondersteuningsteam Stedelijk Onderwijs

Hoe werkt het ondersteuningsteam van het Stedelijk Onderwijs?

Hoe werkt het ondersteuningsteam van het Stedelijk Onderwijs?

Het ondersteuningsteam Stedelijk Onderwijs Gent is een multidisciplinair team van ondersteuners. Deze groep bestaat uit zowel leerkrachten als paramedici (kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, orthopedagogen, ...) die over verschillende scholen heen tegemoet kunnen komen aan ondersteuningsvragen.

We spelen in op de ondersteuningsbehoeften van de leerling, de leerkracht en/of het schoolteam. Daarbij proberen we de draagkracht van zowel de leerkrachten als de school te vergroten. Door de ondersteuningsnoden van leerkrachten en schoolteams in kaart te brengen, kunnen we beter inspelen op leerling-, leraar- en teamgerichte ondersteuning. Dit stelt ons in staat om de ondersteuning meer flexibel in te zetten, ook in de loop van een schooljaar.

Vanaf september 2019 is de omkadering van ondersteuning afhankelijk van het type en verschillen de daarbij horende middelen tussen de kleine en brede types.

De kleine types

  • Type 2 (verstandelijke beperking)
  • Type 4 (motorische moeilijkheden)
  • Type 7 STOS (spraak- en taalontwikkelingsstoornissen).

De brede types

  • Type basisaanbod (licht verstandelijke beperking of leerstoornis)
  • Type 3 (emotionele- of gedragsstoornis)
  • Type 9 (autismespectrumstoornissen)

Binnen de kleine en brede types springen we flexibel om met de middelen naargelang de ondersteuningsnood. Zo krijgt een leerling met specifieke onderwijsbehoeften niet altijd een vast urenpakket aan begeleiding per week. De school bepaalt samen met de ouders, met het CLB en het ondersteuningsteam, ondersteuning op maat.

Heb je hulpvragen over visus (type 6) en gehoor (type 7)? Dan verwijzen we je graag door naar andere netwerken.

Samen ondersteunen

Het ondersteuningsteam werkt nauw samen met de pedagogische begeleiding van het Stedelijk Onderwijs Gent (PBSOG) en met het iCLB. Vanaf fase 0 en 1 begeleidt PBSOG de scholen in hun ontwikkeling tot professionele en lerende organisaties. Wanneer er op leerlingniveau bezorgdheden zijn, helpt het iCLB de scholen bij het vormgeven van een handelingsgericht traject. In fase 2 worden verdere ondersteuningsnoden in samenspraak met de school geëvalueerd. Dit na het doorlopen van een handelingsgericht diagnostisch traject (HGD-traject). Dit kan leiden tot het formuleren van ondersteuningsvragen voor het ondersteuningsteam.

Meer info over ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften? Lees verder.

Lees ook meer in de Vlaamse omzendbrief.