Stad en scholen organiseren vanaf 18 mei samen noodopvang

De Stad Gent ondersteunt de basisscholen bij het realiseren van de noodopvang voor de jongste Gentenaars.

De scholen openen op 18 mei opnieuw hun deuren voor het 1ste, 2de en 6de leerjaar en het 6de middelbaar. De Stad Gent ondersteunt de basisscholen bij het realiseren van de noodopvang voor de jongste Gentenaars. De Stad maakt geld vrij voor extra ruimte en personeel voor de scholen en organiseert ook zelf opvang.

Scholen verantwoordelijk

Scholen blijven zelf verantwoordelijk voor de organisatie van de noodopvang, zo bepaalde de Vlaamse overheid. Zij zetten daar al hun medewerkers voor in. Maar sommige scholen gaven aan dat er een tekort is aan zowel ruimte als medewerkers om alle kinderen met respect voor de coronamaatregelen te ontvangen.

De Stad Gent voorziet een budget van 75.000 euro om meer ruimtes beschikbaar te maken. Dat budget kan gaan naar de logistieke kosten die verbonden zijn aan het gebruik van een externe locatie. Een bijkomend budget van 100.000 euro gaat naar de kost van extra medewerkers voor opvang. Ook kunnen scholen extra begeleiders vragen aan de Stad om bij te springen in de noodopvang in de eigen schoolgebouwen. De focus ligt dan op de opvang van kleuters, omdat zij meer nood hebben aan een verblijf in een vertrouwde, aangepaste omgeving met bekende gezichten.

Elke wijk een opvanglocatie

Voor noodopvang die de scholen niet kunnen organiseren, zet de Stad zelf een buurtgebonden aanbod op. Daarbij ligt de focus op de oudste kleuters en de leerjaren van het lager onderwijs die vanaf 15 mei nog geen les krijgen op school. Dat betekent dat de kinderen van de 3de kleuterklas en het 3de, 4de en 5de leerjaar die niet op school worden opgevangen, op een centrale locatie in de wijk terechtkunnen.

Dinsdag kregen we het nieuws dat er naar de steden en gemeenten gekeken wordt voor ondersteuning van de scholen. Drie dagen later is er al een concreet aanbod. Veel mensen hebben enorm hard gewerkt om dit zó snel rond te krijgen. Net als de scholen trouwens. Ik kan daar als schepen alleen maar erg dankbaar voor zijn.

Elke Decruynaere , schepen van Onderwijs

Op dit moment worden verschillende locaties afgetoetst op de geldende randvoorwaarden. Het gaat dan bijvoorbeeld om educatieve centra, jeugdhuizen, lokalen van jeugdbewegingen, sportinfrastructuren, enzovoort. Uiteraard worden de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften voor opvang gevolgd.

Kwalitatief aanbod

De Stad Gent zorgt samen met externe partners voor een ontspannend en kwalitatief aanbod gericht op de brede ontwikkeling van de kinderen. Daarnaast bekijkt de Stad samen met de scholen of het mogelijk is om pre-teaching te faciliteren.

De begeleiding van de kinderen gebeurt door onder meer speelpleinanimatoren en vrijwilligers van vakantiewerkingen, maar ook door medewerkers van de Dienst Kinderopvang of studenten van de hogeschool die zo stage kunnen lopen. Ook animatoren van de verschillende partners van de Brede School springen bij. Vrijwilligers zullen zich kunnen aanmelden via vrijwilligersplatform Gent Helpt.