Ontwerp klaar voor kin­der­dag­ver­blijf in Dampoortwijk met 42 plaatsen

De bouw van het kinderdagverblijf bij freinetschool De Vlieger begint eind 2025, eind 2027 worden de eerste kinderen er opgevangen.

Het eerste ontwerp voor een nieuw stedelijk kinderdagverblijf bij basisschool De Vlieger in de Dampoortwijk is voorgesteld. Er komen 42 plaatsen. De bouw begint eind 2025, twee jaar later worden de eerste kindjes er opgevangen.

De Stad Gent plant een nieuw kinderdagverblijf in de Dampoortwijk, naast basisschool De Vlieger, tussen de Wasstraat en de Dendermondsesteenweg. De nieuwbouw komt op een braakliggend terreintje langs de Wasstraat. Het eerste ontwerp, van de hand van architectenbureaus NWLND Rogiers Vandeputte en Havana architectuur, is nu klaar.

Het gebouw telt twee verdiepingen voor drie leefgroepen. Die krijgen elk een aparte ruimte, een keukenhoekje en een aansluitende buitenruimte. De ruimtes kunnen echter ook verbonden worden met elkaar om er één open plek van te maken. Er komt ook een grote keuken in het gebouw, een wasruimte, een ruimte voor opslag en een lift.

Deze legislatuur dagen we architecten extra uit om te komen met ontwerpen die ener­gie­zui­nig­heid en comfort combineren. Dit gebouw wordt volledig ener­gie­neu­traal en zal verwarmd worden zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Hafsa El-Bazioui, schepen van Facilitair Management

De bouw begint eind 2025, eind 2027 kunnen de eerste kindjes in de nieuwe kinderopvang worden opgevangen. Tijdens de bouw worden in de naastgelegen basisschool renovatiewerken uitgevoerd. Het gaat hoofdzakelijk om updates in het kader van brandveiligheid.

42 plaatsen

In de wijk Dampoort is er nood aan meer opvang voor kinderen tussen 8 weken en 3 jaar. Ook in de aanpalende wijk Sint-Amandsberg is de druk op opvangplaatsen hoog. In het nieuwe kinderdagverblijf komen drie leefgroepen, met samen 42 plaatsen. Die plaatsen zijn inkomensgerelateerd en toegankelijk voor alle ouders.

Als Stad investeren we in wijken met zowel een tekort aan kinderopvang als een hoog percentage kwetsbare gezinnen. Dat is een bewuste keuze. Zo vinden alle gezinnen beter hun weg naar de kinderopvang. Naast deze plaatsen in de Dampoortwijk komen er nog 14 extra opvangplaatsen bij in Ledeberg, een andere wijk met een tekort aan opvangplaatsen. 

Evita Willaert, schepen van Opvoeding