Ondersteuningsteam wordt Leersteuncentrum Pilar

Vanaf 1 september verandert het Ondersteuningsteam van de Stad Gent naar het Stedelijk en Gemeentelijk Leersteuncentrum Pilar.

Elk kind verdient de juiste soort ondersteuning op school. Met die filosofie geeft een Leersteuncentrum ondersteuning aan individuele leerlingen met specifieke noden in het gewoon onderwijs, maar ook aan de leerkrachten en het hele schoolteam. Zo worden alle competenties maximaal versterkt. Op dit moment helpt het Ondersteuningsteam van de Stad Gent al met een ondersteuningsaanbod, vanaf 1 september verandert die werking naar het Leersteuncentrum Pilar.

Multidisciplinair team

Net als het ondersteuningsteam zal het team van het Leersteuncentrum multidisciplinair samengesteld zijn, bestaande uit leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, orthopedagogen … Zij worden ingeschakeld in functie van de noden en ondersteuningsvragen van leerlingen en hun leerkrachten.

Het team ondersteunt volgende types:

  • Type Basisaanbod (licht verstandelijke beperking of leerstoornis)
  • Type 2 (verstandelijke beperking)
  • Type 3 (emotionele- of gedragsstoornis)
  • Type 4 (motorische moeilijkheden)
  • Type 7 STOS (spraak- en taalontwikkelingsstoornissen)
  • Type 9 (autismespectrumstoornissen)

Voor type 6 (visus) werkt Pilar samen met De Kade (Spermalie) en voor type 7 gehoor met DIVERGENT.