Digitale 'Tienerpas' brengt talenten en passies van leerlingen in kaart

De digitale tool zal leerlingen helpen bij de keuzes in hun onderwijsloopbaan en later ook op de arbeidsmarkt.

Basisschool De Letterdoos, Freinetmiddenschool Gent en de pedagogische begeleidingsdienst van de Stad Gent starten volgend schooljaar in samenwerking met Imec met de ontwikkeling van een digitale tool waarmee jongeren van 10 tot 14 jaar inzicht krijgen in hun eigen talenten. Dat zal hen helpen bij de keuzes in hun onderwijsloopbaan en later ook op de arbeidsmarkt.

Uniek in Vlaanderen

Met de 'Tienerpas' ontwikkelt de Stad Gent een digitale tool voor de onderwijsloopbaanbegeleiding van leerlingen. De focus ligt op meertalige en kwetsbare jongeren, omdat deze jongeren minder actief op zoek gaan naar een secundaire school, hun schoolkeuze eerder laten afhangen van mond-aan-mondreclame en minder in de A-stroom van het ASO terechtkomen.

De tool is uniek in Vlaanderen, omdat de tiener zelf baas is. De 'Tienerpas' is een inventaris van de talenten en passies die de jongere zelf documenteert (bijvoorbeeld via beeld, notities, beschrijving van indrukken, ...) en kan ook gebruikt worden door de leerkrachten en ouders als feedback- en reflectie-instrument, basis van oudercontactgesprek, ...

De 'Tienerpas' sluit aan bij de nieuwe eindtermen binnen het secundair onderwijs en biedt de leerlingen zicht op het eigen leertraject, waarbij hun talenten maximaal zichtbaar worden gemaakt.

Verwachte resultaat

De tool zal heel visueel en vlot bruikbaar zijn via smartphone of tablet. Iedere tiener kan ermee aan de slag. Tegelijk moet het ook aantrekkelijk zijn, zodat het ook buiten de schooluren- en muren gebruikt wordt. Het einddoel is een uitgewerkt digitaal talentportfolio op tienermaat, een soort 'handleiding van jezelf'. De grootste impact ligt bij de doelgroepleerlingen van 10 tot 14 jaar, met uitbreiding tot 18-jarigen in latere fase(s). Zij bevinden zich op een kantelpunt in hun schoolloopbaan, namelijk de overstap van basis- naar secundair onderwijs. Bij uitbreiding kan de tool door iedereen gebruikt worden die op zoek wil naar zijn/haar eigen talent, dus op termijn ook door werkzoekenden, in samenwerking met VDAB-loopbaanbegeleiders, ...

Budget en partners

Het stedelijk onderwijs Gent ondersteunt dit project, in samenwerking met de ICT-cel van het Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd en Digipolis Gent. De scholen De Letterdoos en Freinetmiddenschool Gent starten, maar op termijn kan het project uitgerold worden naar alle stedelijke scholen en de andere onderwijsnetten. De scholen zullen samen met de pedagogische begeleidingsdienst aan de slag gaan, de technische ontwikkeling zal verlopen via een aanbesteding. Het budget voor het gehele project bedraagt 75.000 euro, dankzij een toegekende subsidie van Imec 'Smart Education@School'.